KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Koalice pro Hradec Králové se bude ve dnech 5. a 6. října 2018 podruhé ucházet o hlasy voličů v komu
Zpět

Koalice pro Hradec Králové se bude ve dnech 5. a 6. října 2018 podruhé ucházet o hlasy voličů v komunálních volbách v Hradci Králové.

Přidáno 25. 7. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Ve stávajícím zastupitelstvu má dva své zástupce - Prof. Zdeňka Půlpána a na pozici náměstkyně primátora pro sociální věci, zdravotnictví, kulturu a cestovní ruch. Ing. Annu Maclovou. Ta povede Koalici i do nadcházejících voleb. 


Koalici pro Hradec tvoří členové a příznivci KDU-ČSL a nezávislí kandidáti za Nestraníky. Na všech místech kandidátní listiny jsou lidé vzdělaní různých profesí s bohatými znalostmi a zkušenostmi ve svých oborech, kteří nad rámec svých pracovních povinností jsou mnohdy aktivně zapojeni do celé řady občanských aktivit. Z 37 kandidátů je 11 žen.
 
I přesto, že Koalice pro Hradec má nyní pouze dva zastupitele, dokázala splnit značnou část svého programu - 33 slibů splněno, dalších 17 se řeší. Vzhledem ke gesci, která byla Koalici svěřena, se ji nejvíc dařilo v oblastech sociálních věcí, kultuře a cestovním ruchu. Byla zpracována koncepce rozvoje kultury do roku 2030, realizovány byly 5. plán sociálních a souvisejících služeb, plán prevence kriminality, koncepce prorodinné politiky. Vytvořena byla koncepce zdravého, pozitivního a aktivního stárnutí. Anna Maclová se zasloužila o úspěšné završení dlouhodobého úsilí o instalaci mistrovských varhan v královéhradecké filharmonii, o důstojné připomenutí 150. výročí bitvy u Hradce Králové, podání žádost o zápis Hradce Králové na národní indikativní seznam UNSESCO, iniciovala výstavbu zařízení pro odlehčovací službu, bydlení pro seniory a sociální byty na Pražské třídě.
 
Působení Koalice pro Hradec v městském zastupitelstvu oslovilo mnohé a díky zájmu nových lidí se k ní připojit, nebyl problém obsadit kandidátní listinu. Koalice chce navázat na dosavadní program, aktualizovala jeho jednotlivé body, přičemž v programu uvádí zejména směřování a některé konkrétní kroky. Chce nadále usilovat o to, aby byl Hradec Králové městem přátelským rodině, městem nabízejícím kvalitní podmínky pro život ve všech směrech, aby byl nadále městem bezpečným a aby ctil tradici Salonu republiky.
 
Mezi priority řadí Koalice dokončení rekonstrukce Benešovy třídy, Velkého náměstí, ZUŠ Střezina a realizaci některých dalších investičních akcí. Další prioritou je dostupné bydlení, a to nejen sociální, díle inovace vzdělávání a modernizace škol, v oblasti bezpečnosti se chceme soustředit zejména na zavádění opatření v dopravě - monitoring podchodů a rizikových míst. Koalice chce naplňovat koncepci kultury a směřovat město k získání statutu Evropské město kultury, vytvořit a splnit 6. plán sociálních a souvisejících služeb. Jako velmi důležitý vnímají kandidáti proces přípravy investičních projektů, zejména dokumentací, i dohled nad realizací staveb. Ožehavým problémem je pak otázka parkování, kterou je potřeba co nejdříve řešit komplexně a koncepčně.
 
Koalice chce věnovat péči o památky a prezentovat naše kulturní dědictví, tradice, a to i v rámci rozvoje cestovního ruchu. Dbát na ochranu životního prostředí i prověřit další oblasti pro rekreaci občanů. Kandidáti budou usilovat o zkvalitnění informovanosti občanů a otevřenější a vstřícnější komunikaci, dále pak plánují „vtáhnout“ obyvatele do dění ve městě, a to i prostřednictvím komisí místní samosprávy.  


kategorie Tiskové zprávy