KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Je řešení zadlužených obcí na obzoru? Iniciativou senátorky Seitlové se posunula jednání o řešení ot
Zpět

Je řešení zadlužených obcí na obzoru? Iniciativou senátorky Seitlové se posunula jednání o řešení otázky insolvence obcí

Přidáno 11. 5. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Senátorka Seitlová připravila setkání ve věci dlouhodobě neřešené patové situace obce Turovice, která se dostala do dluhové pasti. Již v 90. letech se obci nepodařilo realizovat záměr stavby domova pro seniory, na který dostala dotaci ve výši cca 40 miliónů korun.

Nesplnění dotačních podmínek znamenalo nejen samotný dluh 40 milionů, ale i stoprocentní penále, které ani po několika žádostech nebylo obci odpuštěno. Je odhadováno, že obec, která hospodaří s rozpočtem 2 – 3 miliónů není schopna reálně dluh splatit dříve než za 30 let. Navíc obcí hrozí, že přijde v dražbě také o budovu obecního úřadu, hasičskou zbrojnici a další majetek, který je nezbytný k zajištění veřejné správy obce.

Na jednání, kterého se účastnili zástupci ministerstva financí, finančního ředitelství, hejtman Olomouckého kraje, zástupci obce Turovice, právní experti a zástupce Svazu měst a obcí byla dosažena shoda, že prodej majetku, nezbytného pro fungování obce, je v rozporu s veřejným zájmem a zřejmě také právem na samosprávu obcí. Jeví se, že nejen pro tento případ, ale obecně také ve srovnání s právní praxí ochrany samosprávy obcí v sousedním Německu a Rakousku, bude tento přístup ze strany finančních institucí respektován.

Senátorka Seitlová současně předložila podklady, které by měly do budoucna předcházet takovým patovým situacím, a to záměr legislativního řešení insolvence obcí. „Obcí, které se dostaly do dluhové pasti, sice není velký počet, nicméně není možné ponechat jejich občany žít v nejistotě, bez jasného řešení situace. Desítky let trvající neřešitelné oddlužení by de facto znamenalo neplnění veřejné služby, která má být občanům poskytována“ vysvětluje Seitlová. „Účastníci jednání se shodli na nezbytnosti legislativní úpravy tzv. insolvence obcí. Jednání ve věci budou dále pokračovat i s ministerstvem vnitra a ministerstvem spravedlnosti,“ dodává senátorka Seitlová.


kategorie Tiskové zprávy