KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Fáma o vyhozených desítkách milionů korun na D1 0136 kvůli ekologům
Zpět

Fáma o vyhozených desítkách milionů korun na D1 0136 kvůli ekologům

Přidáno 23. 11. 2018
Ilustrační foto
Tiskové vyjádření senátorky Jitky Seitlové

Zemní práce na trase D1 0136 Říkovice - Přerov neukončili ekologičtí aktivisté, jednalo se o archeologický průzkum. Na základě nejasností, panujících mezi občany obcí na plánované trase dálnice D1 0136 nad důvody provedení zemních prací v úseku podél železniční tratě mezi Horní Moštěnicí a Říkovicemi, jsem kontaktovala Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) s prosbou o vyjasnění situace.


Obyvatelé dotčených obcí se domnívali, že skrývka půdy a zeminy a její následné zpětné navezení na původní místo je důsledkem podaného odvolání snad „Dětí Země“ proti územnímu rozhodnutí o stavbě. Rozhořčení občané rovněž získali informaci, že náklady na tyto, nejspíše zbytečné práce, dosáhly částky až 48 miliónů korun. 
Pravdou však je, že se nejednalo o předčasně ukončené zahájení výstavby daného úseku dálnice, ale o běžný záchranný archeologický výzkum, který dle zákona o státní památkové péči musí ŘSD povinně provést. Jejich výstupem je dokument „Potvrzení o provedeném archeologickým průzkumu“, potřebný pro získání kolaudačního rozhodnutí po dokončení výstavby dálnice. Podle písemné odpovědi ŘSD provedení těchto prací takto v předstihu vede k časové úspoře až dvou let.
Veškeré práce v blízkosti železniční tratě Horní Moštěnice – Říkovice tedy nebyly ukončeny vnějšími obstrukcemi a ani se nestaly zbytečným výdajem. Právě naopak, mohou pomoci k rychlejší realizaci místního úseku dálnice D1.


Tiskové vyjádření senátorky Jitky Seitlové

kategorie Tiskové zprávy