KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2018 Evropský parlament bude o reformě autorského práva hlasovat v září
Zpět

Evropský parlament bude o reformě autorského práva hlasovat v září

Přidáno 5. 7. 2018
Ilustrační foto
tisková zpráva

Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Poslanci ve čtvrtek zamítli návrh mandátu EP na jednání s Radou (ministrů) EU o konečném znění legislativního návrhu, jehož cílem je přizpůsobit autorské právo digitálnímu věku. Návrh jednacího mandátu, který 20. června schválil Výbor EP pro právní záležitosti (JURI), poslanci zamítli poměrem hlasů 278 (pro): 318 (proti): 31 (zdrželo se hlasování). Parlament tak bude o přesném znění své pozice diskutovat a hlasovat během zářijového plenárního zasedání ve Štrasburku.

Svoboda: Poslanci se budou autorským právem zabývat po prázdninách

Evropský parlament dnes rozhodl, že o sporné směrnici o revizi evropského autorského práva bude opětovně jednat na plenárním zasedání v září. Dnešním rozhodnutím nepodpořit mandát, který byl vyjednán na půdě právního výboru EP, se tak otevírá cesta pro pečlivou debatu na plénu parlamentu. „O reformě autorského práva v EU se vede diskuse řadu let. Faktem je, že nová pravidla zoufale potřebujeme k tomu, abychom v prostředí internetu nastavili pravidla mezi uživateli, držiteli autorských práv a internetovými platformami, které mají příjmy z reklamy na základě poskytování děl, jež jsou chráněná autorskoprávní ochranou,“ říká Pavel Svoboda, předseda právního výboru EP.

 „Považuji za důležité nebránit demokratické diskusi zde na plénu Evropského parlamentu o tak zásadní věci, jakou je reforma autorského práva. Na výboru některé články prošly většinou jednoho hlasu, proto vnímám jako potřebné, abychom o celé věci vedli diskusi v širším plénu. Osobně nejsem přesvědčen, že současné kompromisní znění článků 11 (práva vydavatelů) a čl. 13 (tzv., „value gap“) dobře zajistí práva dotčených na internetu. Nikdo nechce filtrovat internet, ale je třeba nastavit takové podmínky, aby ti, kdo vytvářejí kreativní díla, měli mít možnost tato svá díla efektivně chránit, a to i v digitálním prostředí internetu,“ říká Pavel Svoboda.

Šojdrová: Přeshraniční nákladní doprava – EP vrátil pozměňovací návrhy výboru na přepracování

Europoslanci zamítli pozměňovací návrhy k reformě pravidel týkajících se přeshraniční nákladní dopravy v EU. Tzv. balíček mobility upravuje především pravidla pro vysílání řidičů, kabotáž a minimální sociální ochranu řidičů kamionů v rámci EU. „Jedná se o citlivou a komplikovanou legislativu, na které je složité najít shodu. Západoevropští poslanci se snaží pravidla maximálně zpřísnit a zvýšit sociální ochranu tak, aby dopravci z východoevropských států přišli o svou konkurenční výhodu. Já naproti tomu společně s poslanci z východoevropských a periferních států usiluji o to, aby na vnitřním trhu nevznikaly nové překážky,” vysvětluje europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová

Europoslancům se tuto středu (4. 7. 2018) nepodařilo najít kompromis a předloženou legislativu vrátili Výboru pro dopravu na přepracování. „Hlasování nicméně ukázalo, že hlasy poslanců z menších států jsou v Evropském parlamentu slyšet. Podařilo se nám odmítnout úpravu, která by pro naše přepravce znamenala nepřiměřenou byrokracii, nárůst cen přepravovaného zboží a omezení konkurence. Žádná změna je lepší než špatná změna. V tomto ohledu jsem s výsledkem hlasování spokojena, ” objasňuje europoslankyně. 

Zdechovský: Registrační systém EU prověří cestující ještě před vstupem do EU
 

Evropský parlament schválil konečnou podobu systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Od roku 2021 se tak budou lidé cestující do EU z třetích zemí bez vízové povinnosti registrovat v databázi, která ověří, zda nepředstavují bezpečnostní riziko. „Členské státy už díky jednotné databázi vědí, kdo žádá o vízum do EU a v databázi otisků prstů jsou registrováni i ilegální migranti přicházející na hranice Schengenu. Doposud ale chyběly jakékoliv informace o více než 30 milionech cestujících bez vízové povinnosti. Toto informační vakuum bude nyní vyplněno novým systémem, který prověří možnou kriminální minulost nebo napojení na teroristické organizace každého žadatele o vstup do EU ještě před tím, než do některého z členských států přicestuje,“ vysvětluje důležitost nového systému europoslanec Tomáš Zdechovský, který se na vzniku legislativy aktivně podílel.
 
ETIAS, systém podobný americké ESTA, bude vyhodnocovat online formuláře, ve kterých cestující vyplní údaje jako je jejich číslo pasu, členský stát prvního vstupu nebo informace o jejich předchozím pobytu ve válečných zónách. ETIAS následně automaticky zjistí, zda není žadatel registrován v databázi Interpolu nebo například v Schengenském informačním systému, který slouží pro pátrání po pohřešovaných osobách. Povolení k cestování do EU úspěšný žadatel obdrží na email během několika minut. „Snažili jsme se o vytvoření uživatelsky přívětivého řešení, které pomůže k vyšší bezpečnosti v EU, ale zároveň zbytečně neodradí turisty a lidi přijíždějící do EU jen na služební cestu,“ uzavírá Zdechovský.

kategorie Tiskové zprávy