KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Prezentace producentů českých vín a destilátů pro partnery z USA
Zpět

Prezentace producentů českých vín a destilátů pro partnery z USA

Přidáno 17. 5. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 16. 5. 2017
Ve dnech 2. - 6. května 2017 navštívila Českou republiku skupina amerických nákupčích zastupující importéry z Kalifornie, Texasu a Východního pobřeží USA (New York, Connecticut). Cílem mise bylo setkat se s českými vinaři a výrobci destilátů, kteří by chtěli buď začít vyvážet na velmi perspektivní americký trh či svůj vývoz podstatně rozšířit. Mise byla realizována Generálním konzulátem ČR v Los Angeles v rámci projektu ekonomické diplomacie za podpory Ministerstva zemědělství a Ministerstva zahraničních věcí ČR a věcné asistence pana Radima Petratura z Klubu Sommeliérů a Zdeňka Chromého z firmy Rudolf Jelínek.

V rámci programu proběhlo na Ministerstvu zemědělství B2B jednání spojené s degustací, kterého se osobně účastnili zástupci 14 firem ze sektoru vína a lihovin. Na jednání byl představen nový zemědělský diplomat pro USA Ing. Petr Ježek, který ve své prezentaci pozitivně vyhodnotil perspektivy pro vývoz vína a lihovin do USA. David Filip z oddělení pro víno Ministerstva zemědělství stručně představil základní charakteristiky sektoru vína v ČR. Martin Déva ze společnosti Rudolf Jelínek spolu s Dagmar Fialovou (vinařství Sonberk) prezentovali firemní zkušenosti s americkým trhem (působnost firmy R. Jelínek v USA)  a produkty (zejm. víno Pálava), s nimiž mají zájem se na americkém trhu v budoucnu prezentovat. Zástupce účastníků mise Noah Ullman zmínil ve svém vystoupení zejm. komplikovaný třívrstvý dovozní systém, který má vliv na cenu vín v USA.

Celkové zhodnocení incomingové mise ze strany účastníků ukázalo, že české víno i tvrdý alkohol má dobrou šanci uspět na americkém trhu, a to za předpokladu, že výrobek má kombinaci unikátnosti, kvality, dobré ceny i zajímavého a silného příběhu. Rozhodně nelze podceňovat marketing a zdroje, kterými disponují US partneři pro budování značky/pozice českého produktu na americkém trhu. Na americkém trhu jsou již silně zastoupena vína z Rakouska, Německa, Francie, Španělska, Itálie či Chorvatska, z pohledu ČR se jeví jako vhodné nekopírovat pouze nabídku těchto zemí co se týče odrůd, ale profilovat se i zajímavými českými odrůdami (např. Pálava, Fratava, André) či prémiovým zbožím jako je slámové víno, které by si cestu mohlo najít do nejdražších restaurací. V případě destilátů pokračuje v USA tendence přechodu od spotřeby „čistých“ destilátů směrem ke koktejlům, což dává výrobcům z ČR větší variabilitu. Doporučení členů mise směřovalo rovněž k širší propagaci ČR v zahraničí, kde by bylo vhodné více propojit promo zemědělských produktů s turismem a lépe a výrazněji profilovat ČR jako producenta kvalitních potravinářských produktů i prostor pro kulinářskou zážitkovou turistiku. Snaha o větší přítomnost českých vín na americkém trhu musí být dlouhodobá s důslednou účastí na klíčových veletrzích a výstavách vytypovaných americkými partnery.

kategorie Tiskové zprávy