KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Pavel Bělobrádek z Prahy přináší čerstvý vítr
Zpět

Pavel Bělobrádek z Prahy přináší čerstvý vítr

Přidáno 2. 8. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
27. 7. 2017 The Hill BART MARCOIS
Oživením byla ve Washingtonu tento týden návštěva evropského politického lídra, který je v transatlantické alianci známý svou rozvahou a uvědomuje si, jak je důležité plnit závazky vůči NATO a modernizovat ozbrojené síly. Tímto lídrem je Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády České republiky a předseda tamní křesťansko-demokratické strany. 

Jeho návštěva byla inspirována oddaností ze strany Ameriky vůči transatlantické vazbě, jak to před nedávnem ve svém projevu v Mnichově popsal viceprezident USA Mike Pence. „Hovořili jsme o významu NATO a o potřebě neustálé ostražitosti s cílem zabránit narůstajícím hrozbám,“ komentoval to Bělobrádek v rozhovoru.

Bělobrádek si vybudoval unikátní vztah k Trumpovu Bílému domu a vedení Kongresu, a to díky svému pevnému zakotvení ve víře a hodnotách, které zde sdílí s mnoha vysokými představiteli. Společnou řeč také našli v odhodlání bránit západní civilizaci před narůstajícími hrozbami. Bělobrádek dal jasně najevo, že pro obyvatele České republiky je členství v NATO zdrojem hmatatelných výhod a něčím, na co by Češi měli být hrdí.

Všichni členové NATO se zavázali k výdajům na vlastní obranu ve výši 2 % HDP; neméně důležitý je i jejich slib, že 20 % výdajů bude věnováno na modernizaci stěžejních zbrojních systémů tak, aby odpovídaly standardům NATO. Navzdory opakovaným příslibům na summitech NATO ve Varšavě, Walesu, a v uplynulých 20 letech, mnoho evropských států závazky stále neplní. V tomto ohledu vyjádřil Bělobrádek svou pozici naprosto jasně, a to jak veřejně po návratu domů, tak i opakovaně při svých schůzkách ve Washingtonu.

„Pokud bereme naši národní bezpečnost vážně, převezmeme za ni větší odpovědnost my sami,“ řekl Bělobrádek. „Češi nemají rádi, když se dějí věci, které je ovlivňují, ale oni nad nimi žádnou moc nemají: ‘o nás, bez nás’ je v mé zemi typickou stížností. Ale členství v NATO a národní bezpečnost se budou dít ‘bez nás’ jen tehdy, pokud se rozhodneme nic nedělat. Právo na svou obranu je právem svobodných lidí a jsme hrdí, že toto právo máme. Proč bychom měli otálet s jeho uplatněním a neplnit v případě výdajů na obranu závazky, které jsme sami uzavřeli? Nastal čas, abychom navýšili naše výdaje na obranu na odpovídající úroveň, jak se k tomu postupně zavázalo už tolik českých vlád.“

Převzetí odpovědnosti za evropskou obranu je rajskou hudbou pro představitele vlády a členy Kongresu, s nimiž se Bělobrádek setkal. Šlo o komise pro zahraniční záležitosti, energetiku a obchod, technologie a inovace, vnitřní bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, vzdělání a zaměstnanost, terorismus, odzbrojování, obchod a vojenské stavby.

Představitelé Bílého domu byli také potěšeni jeho slovy o odhodlání dosáhnout u českých vojenských systémů kompatibility s normami NATO. Tento svým způsobem nezávislý postoj je základem kolektivní obrany: od nikoho se neočekává, že bude bojovat s vnějšími hrozbami sám, ale od všech se očekává, že budou dělat to, co v rámci jejich možností dělat lze.

Toto je dobré i pro Čechy. Úzké vztahy mezi Čechy a Amerikou přinesou větší přímé investice, snazší přístup k lukrativním západním trhům a lepší dostupnost technologií a příležitostí pro podniky, které spolupracují v průmyslovém sektoru, kybernetické bezpečnosti a výzkumu a vývoji. „Český průmysl je v celé Evropě známý svou vysokou kvalitou, ale generuje méně zisku než u našich sousedů v západní Evropě. Užší integrace mezi Amerikou a Západem přinese zvýšení platů, zisků a bohatství. Spolupráce v oblasti inovací může podpořit startupy a další podnikatelské aktivity. Na začátku všeho ale stojí silné bilaterální a osobními vztahy."

Představitele Bílého domu a členy Kongresu musí těšit vědomí, že existují evropští lídři, kteří berou transatlantickou alianci velmi vážné. A Češi by měli být velmi vděční za to, že mají lídra, který je díky své důvěryhodnosti schopný navazovat vazby s novou Trumpovou administrativou.

Přestože Bělobrádek zcela jasně uvedl, že Washington navštívil ve funkci předsedy křesťansko-demokratické strany, a nikoliv ve funkci vládního představitele, jeho kontakty v Kongresu a vládě v budoucnu přinesou výhody všem českým občanům.

Bart Marcois (@Barcois) byl tajemníkem náměstka pro energetiku a mezinárodní záležitosti během Bushovy administrativy, předtím vykonával funkci kariérního referenta v oblasti diplomatických služeb. Nyní je ředitelem nadace Richard Richards Foundation.


kategorie Z médií