KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Na zámku Lednice se uskutečnilo jednání vlád České a Slovenské republiky
Zpět

Na zámku Lednice se uskutečnilo jednání vlád České a Slovenské republiky

Přidáno 5. 9. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 4. 9. 2017
Jedním z hlavních témat pátého společného zasedání vlád byla i příprava oslav společných výročí v roce 2018.

Ministři kultury Daniel Herman a Marek Maďarič se na dnešním jednání opět ujistili o nadstandardních kulturních vztazích obou států. Shodli se na tom, že hlavní akcí v následujícím roce bude Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava 2018.

Národní muzeum a Slovenské národné muzeum, které ve spolupráci s dalšími institucemi připravují na rok 2018 společnou výstavu, dnes také na zámku Lednice podepsali společnou deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany kulturního dědictví, výstavních projektů, vědy a výzkumu.

Ministr kultury Daniel Herman informoval svého slovenského kolegu o průběhu příprav, a sice, že na české straně pracuje meziresortní pracovní skupina vedená Ministerstvem kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, v rámci které se dotčené resorty pravidelně scházejí a informují se o pokrocích v přípravě oslav těchto výročí. „V současné době probíhá také aktualizace databáze všech připravovaných projektů. Databáze bude prezentována veřejnosti formou marketingové kampaně, kterou pro všechna tři výročí připravuje agentura CzechTourism. Obsah kampaně připravili odborníci z řad Národního muzea a Akademie Věd ČR,“ uvedl Daniel Herman.

Dalšími body jednání ministrů kultury byly návrhy české strany na spolupráci se slovenskými subjekty v rámci připravovaných výročí. Do této skupiny projektů spadají ty, které jsou připravovány stáními příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury, například Národní technické muzeum, Česká filharmonie, Moravské zemské muzeum, Muzeum umění Olomouc a další.

Ministři během jednání podpořili podpis Memoranda mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky o Slovensko českém konzultačním výboru pro loutkářství jako prvku nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Shodli se také na možné spolupráci v oblasti sdílení bohemikálních a slovacikálních dokumentů a digitálního obsahu mezi Národní knihovnou ČR a Slovenskou národnou knižnicou.

Simona Cigánková, tisková mluvcí MK

kategorie Tiskové zprávy