KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Kultura je pro Prahu nadále prioritou
Zpět

Kultura je pro Prahu nadále prioritou

Přidáno 21. 11. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
21.11.2017 E15 Strana 5
Rozhovor s pražským radním Janem Wolfem, který má v kompetenci oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

* Praha je považována za kulturní centrum a nejčastější cíl zahraničních i tuzemských turistů. Jak toto vnímá hlavní město a jakou podporu věnuje této problematice?

Rada hl. m. Prahy na zasedání 13. listopadu odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2018, potvrdit jej musí ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy, předpokládáme do konce listopadu. Dle tohoto návrhu je na oblast kultury a cestovního ruchu vyčleněno přibližně 2,68 miliardy korun, což činí 3,56 procenta z celkového rozpočtu. Praha tak ve srovnání s ostatními velkými městy patří k nejštědřejším podporovatelům. Navíc tento podíl v posledních letech kontinuálně narůstá, od roku 2014 o více než jedno procento. V celkovém poměru v rámci vlastního rozpočtu hl. m. Praha dává na tuto oblast více než Ministerstvo kultury ČR. Aktuální čísla jsou úctyhodná, avšak sestavování rozpočtu a prosazení finančních nároků pro konkrétní rezort jednotlivých radních, v mém případě zmíněné kultury a cestovního ruchu, je celoroční náročný proces plný tvrdých jednání a nutných kompromisů. Přesto je zřejmé, že tato oblast je pro hlavní město Prahu důležitá. Jsem rád, že se mi daří prosazovat mé priority, jak ostatně zohledňují čísla, která jsem uvedl. Díky této podpoře má kultura v Praze budoucnost, prostor pro rozvoj a díky ní se nám podařilo předstihnout v loňském roce Vídeň co do počtu návštěvníků, kdy do Prahy přicestovalo přes sedm milionů hostů. Potvrzením může být například zajímavý statistický web WeekenGo, v jehož srovnání více než tisíce světových metropolí patří Praze třetí místo v žebříčku atraktivity kulturních událostí.

* Současné vedení Prahy má za sebou tři roky působení. Co se za tu dobu vám a vašemu rezortu podařilo a jaké máte plány do následujícího roku?

Myslím, že kulturní a historické dědictví, kterým Praha disponuje, názorně dokazují jubilea, která jsme v posledních třech letech oslavovali. V roce 2015 jím bylo připomenutí 600 let od upálení Mistra Jana Husa, v roce 2016 pak 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. Oslavy s nezbytnou podporou a koordinací hl. m. Prahy proběhly velice úspěšně. Stejné úsilí nyní věnujeme dalšímu významnému jubileu, oslavám 100 let od vzniku samostatného Československa, které se budou konat v následujícím roce. Pokud jde o jednotlivé projekty, osobně jsem rád, že se mi podařilo započít a dokončit rekonstrukci Divadla Na zábradlí. Diváci tak opět mohou zavítat na představení divadla, které patrně nejvíce proslavil prezident Václav Havel. Od sametové revoluce se mi také podařilo poprvé prosadit náročnou rekonstrukci Šlechtovy restaurace, přičemž v tuto chvíli jsou stavební práce již v plném proudu. V polovině roku 2019 by restaurace měla být otevřena pro návštěvníky pražské Stromovky. Pokud jde o plány do následujícího roku, přesněji řečeno pro následující roky, pak zde zmíním dva velké projekty. Tím zásadním je nové řešení Václavského náměstí. Široká i odborná veřejnost se vzácně shoduje na tom, že stávající podoba je již nevyhovující a je třeba ji změnit. Momentálně jsme ve fázi, kdy by se mohlo konečně započít s úpravami. Dalším významným projektem je plánovaná celková rekonstrukce Divadla na Vinohradech, s jejímž začátkem je počítáno v příštím roce.

kategorie Z médií