KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Konference v Senátu se zaměří na zmírnění negativních dopadů rozpadů rodin na děti
Zpět

Konference v Senátu se zaměří na zmírnění negativních dopadů rozpadů rodin na děti

Přidáno 5. 5. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 5. 5. 2017
V pátek 12. května proběhne v Senátu Parlamentu České republiky odborný seminář Rozpad rodin – největší překážky v úspěšném řešení krizové situace. Akce probíhá pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, europoslance Tomáše Zdechovského a poslance Víta Kaňkovského. Zúčastní se jí exkluzivní řečníci jako soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, ředitel Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán, senátorka a ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová a další uznávaní odborníci společně s osobnostmi z praxe. Součástí semináře bude tisková konference k tématu.

„Odborný seminář se pokusí odpovědět na otázku, co můžeme změnit, aby rozpad rodiny nebyl počátkem konce vyhlídky dětí na šťastný a spokojený život? Oslovení odborníci představí nejen situaci z pohledu dětí, ale budou se věnovat i rovnocenným právům rodičů, edukaci rodičů a kontroverznímu přijímání různých forem zákonem stanovených druhů péče,“ vysvětluje Miluše Horská, která v minulosti na půdě Senátu uspořádala také konferenci o budoucnosti rodinně-právního soudnictví v České republice a s lidoveckými kolegy Zdechovským a Kaňkovským veřejně podpořila tzv. cochemskou praxi, která vede k udržitelným dohodám rodičů v péči o děti a spory se při ní neeskalují.

„Během semináře otevřeme také velmi důležité téma proměny otcovské role a jejího nepřijetí většinovou společností, což nezřídka vede k znevýhodnění otců v opatrovnickém řízení,“ doplňuje Zdechovský, který se dlouhodobě zasazuje za práva otců i na evropské úrovni.

„Seminář je otevřený veřejnosti a je o něj obrovský zájem, proto nyní zajišťujeme jeho streamování a pravděpodobně umožníme zájemcům pokládat v diskuzních částech otázky přes twitter,“ uzavírá Kaňkovský.

Seminář bude streamován přes web www.senat.cz.

Dotazy bude možné psát přes oficiální twitterový účet europoslance Zdechovského: @TomZdechovskyEP. Nejdůležitější poznatky z konference budou i s fotkami zveřejňovány pod hashtagem #rozpadrodin. 

Kontakt: Tomáš Zdechovský, + 420 774 888 300, tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu

ROZPAD RODIN – NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKY V ÚSPĚŠNÉM ŘEŠENÍ KRIZOVÉ SITUACE
Co můžeme změnit, aby rozpad rodiny nebyl počátkem konce vyhlídky dětí na šťastný a spokojený život?

Místo: Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha - Malá Strana, místnost: jednací sál
Datum: 12. května 2017
Registrace: nejpozději do 5. 5. nebo do vyčerpání kapacity sálu na adrese: mylovak@senat.cz

PROGRAM:
8:30 – 9:00 Registrace účastníků
9:00 – 9:15  Úvodní slovo
Mgr. Miluše Horská – 1. místopředsedkyně Senátu
Mgr. Tomáš Zdechovský, M. A. – poslanec Evropského parlamentu
MUDr. Vít Kaňkovský – poslanec Parlamentu ČR
9:15 – 9:40  Zájem dítěte, jeho práva a práva rodičů při rozpadu jejich partnerství či manželství
Jak může právo napomoci jejich slaďování.
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. - soudkyně Ústavního soudu
9:40 – 9:50  Ochrana zájmů dětí – vytváření podpůrných služeb pro děti
Ing. Zuzana Baudyšová – senátorka, ředitelka Nadace Naše dítě
9:50 – 10:15  Edukace rodičů, rodičovská odpovědnost z pohledu role orgánu sociálně-právní ochrany dětí
Interakce vztahu rodič - dítě, nositel povinnosti - nositel práva.
JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D. - Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

10:15 – 10:40 Terminologie forem porozvodové péče o dítě
Rozdílná či chybná interpretace, kontroverzní přijímání forem zák. stanovených druhů péče.
JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. - Právnická fakulta UPOL
10:40 – 11:10 Diskuze
11:10 – 11:30 Přestávka
11:30 – 11:55  Proměna otcovské role a její ne/přijetí většinovou společností
Jak posuzujeme rodičovské kompetence mužů, otců?
PhDr. Václav Mertin – katedra psychologie FF UK
11:55 - 12:25  Otcovská role v kontextu opatrovnického řízení
Žádost o větší podíl na péči = významné zkrácení styku
MUDr. Alfréd Tutko, osobní příběh
Jsou otcové v opatrovnickém řízení znevýhodněni?
Mgr. Jana Lorencová – soudkyně, Okresní soud Brno – venkov
12:25 - 12:45 Vleklé rodičovské spory
Riziko ohrožení dítěte, reparace vztahu s nepečujícím rodičem.
Mgr. Petra Hermanová – vedoucí SPOD, Černošice
12:45 - 13:10  Etablování jednotného procesního postupu v opatrovnických řízeních 
ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu?!
Rozdílná interpretace zákona, rozdílná aplikace procesních postupů,
absence sjednocující judikatury.
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. - Právnická fakulta UPOL
13:10 - 13:25  Diskuze a dotazy
13:25 - 13:30  Závěrečné shrnutí
Dipl.-Übers. Markéta Nováková - Cochem.cz, z. s.


kategorie Tiskové zprávy