KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku
Zpět

Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Přidáno 16. 6. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 16. 6. 2017

Šojdrová: Rozdíl v důchodech mezi muži a ženami v EU je téměř 40% - něco není v pořádku

Evropský parlament tento týden diskutoval i hlasoval o tom, jakou strategii má EU nastavit, aby odstranila nespravedlivé rozdíly v důchodech žen a mužů.

Ženy vydělávají v EU průměrně o 16% méně než muži, ovšem když jdou do důchodu, tyto rozdíly se někdy dramaticky prohloubí. Důchodkyně dostávají v celoevropském průměru asi o 40% nižší penzi než důchodci. V Česku jsou důchody vyrovnanější - rozdíl je 13,4 %. Nicméně v některých členských státech nemá například až třetina žen důchod vůbec žádný. Parlament vyzývá členské státy k odstranění této nespravedlnosti. Zpráva o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu, není snahou o harmonizaci, upozorňuje Michaela Šojdrová: „ EU chce respektovat dělbu kompetencí mezi EU a jejími členskými státy. Víme, že rozdíly v důchodech žen a mužů existují dlouho. EU nemůže diktovat členským státům, jak to udělat. Je na nich, zda zohlední zásluhovost rodičovské péče v systému důchodového pojištění, zda povzbudí rodiče ke sdílenému čerpání rodičovské dovolené a odpovědnosti za výchovu dětí. Strategie EU ale musí spočívat v zásadní výzvě, podpoře mateřství a ocenění práce pečujících rodičů.”

Zpráva byla Evropským parlamentem jednoznačně přijata – 435 poslanců bylo pro, 67 proti, 175 se zdrželo hlasování.

Svoboda: Snídaně o dopravním balíčku

Pavel Svoboda byl na červnovém plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku hostitelem pravidelné pracovní snídaně pro české europoslance, na kterou pozval delegaci z České republiky vedenou ministrem dopravy Danem Ťokem. "Evropská komise nedávno zveřejnila tzv. silniční balíček, a europoslanci tak měli možnost diskutovat přímo s ministrem dopravy o tomto velmi aktuálním tématu a dozvědět se více o postoji České republiky ale i ostatních členských států v Radě k důležitým bodům tohoto návrhu," říká Pavel Svoboda.

Europoslance nejvíce zajímala nová pravidla, ve kterých Komise mimo jiné navrhuje změnit předpisy pro kabotáž (přeprava nákladu mezi dvěma místy v jednom státě cizím dopravcem). Dnes platí, že dopravce může provést maximálně 3 dopravní operace (nakládka, vykládka) během 7 dnů, a poté musí opustit území daného státu.  Nově se navrhuje snížit počet dnů pro kabotáž ze sedmi na pět dní s neomezeným počtem dopravních operací.

Evropská komise také navrhuje nová pravidla v mezinárodní přepravě pro vyplácení minimální mzdy řidičům v závislosti na počtu dní, které řidič stráví v jiném členském státě v rámci jednoho měsíce. Pokud dopravce stráví v jiném státě více jak 3 dny v měsíci, bude muset být řidiči po celou dobu (včetně 1. a 2. dne) vyplácena minimální mzda onoho státu. Na kabotáž by se vztahovala minimální mzda státu již od prvního dne provádění kabotáže.

Svoboda: Porušování lidských práv v Pákistánu

Na plénu Evropského parlamentu se 15. června konala rozprava ohledně situace v Pákistánu, konkrétně v souvislosti s porušováním lidských práv a trestu smrti. Do debaty na plénu se zapojil i Pavel Svoboda a zmínil případ křesťanky Asie Bibi, která byla v této zemi odsouzená k trestu smrti za tzv. rouhání. „Za její případ jsme již několikrát intervenovali, naposledy jsem žádal, ať je pozastaven 5letý Akční plán ve vztahu k Pákistánu, nebude-li Asia Bibi propuštěna. V listopadu se konalo vyhodnocení tohoto plánu a zdá se, že se v něm bude pokračovat, přesto, že jsou lidská práva v Pákistánu stále pošlapávána, a dokonce jsou zde i snahy o zrušení NGOs. Žádám proto znovu, dokud nebude Asia Bibi propuštěna a dokud nebude na znovuzavedený trest smrti uvaleno moratorium, neuzavírejme tento Akční plán s Pákistánem znovu,” řekl mimo jiné Pavel Svoboda.

Zdechovský: Českému válečnému novináři hrozí v Thajsku až pět let vězení za převoz neprůstřelné vesty

Válečného reportéra Radana Šprongla zadržela za údajný převoz vojenského materiálu thajská policie. Vadilo jí, že celníci našli v jeho odbaveném kufru vojenskou helmu a neprůstřelnou vestu. Momentálně je propuštěn na kauci a čeká na soudní proces, ve kterém mu hrozí jeden až pět let vězení. Europoslanec Tomáš Zdechovský se jej zastal při jednání pléna a poprosil evropskou diplomacii o zapojení se do vyjednávání o propuštění.

„Jádro nedorozumění leží v tom, že v Thajsku nerozlišují mezi vojenskou výzbrojí a výstrojí pasivní ochrany, a i pouhou vestu a helmu považují za vojenský materiál. Pan Šprongl přiznal, že udělal chybu, když si přesně nezjistil, zda může mít tyto věci v zavazadle, absolutně nikomu ale neublížil, proto mi až pětileté odnětí svobody nepřipadá adekvátní,“ říká Zdechovský a upozorňuje, že Thajci kvůli témuž provinění zadrželi i britského novináře Anthonyho Chenga a německého novináře Floriana Witulského.
„S thajskými diplomaty jsme už ale v úzkém kontaktu a pevně věříme v rychlé vyřešení celého nedorozumění,“ uzavírá Zdechovský.

kategorie Tiskové zprávy