KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku
Zpět

Klíčové události ze zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

Přidáno 19. 5. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 19. 5. 2017

Situace v Maďarsku

Evropský parlament ve středu 17. května schválil nelegislativní usnesení, podle kterého je současná situace v Maďarsku důvodem k zahájení řízení, které může vést k sankcím vůči Maďarsku. Europoslanci za KDU-ČSL hlasovali proti tomuto usnesení. Shodli se na tom, že není třeba ihned vyzývat k zahájení řízení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii, ale bylo by vhodnější ponechat Evropské komisi prostor k uplatnění mechanismu dle sdělení z 11.3.2014 „Nový rámec EU pro posílení právního státu“ (COM/2014/0158 final). Uplatněním tohoto mechanismu bychom postupovali obdobně jako v případě Polska. Proběhly by nejdříve konzultace s dotčeným členským státem a následovaly by doporučeními k řešení situace.  K zahájení řízení dle čl. 7 by mohlo dojít až po dále trvajícím neuspokojivém vývoji v členském státě. „Domnívám se, že všem členským státům by se mělo měřit stejným metrem,“ dodal Pavel Svoboda, předseda výboru pro právní záležitosti.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 393 (pro), 221 (proti) a 64 (se zdrželo hlasování).

Michaela Šojdrová: Potraviny by měly být stejně kvalitní na západě i na východě

Europoslanci ve čtvrtek odpoledne interpelovali Evropskou komisi ve věci dvojí kvality potravin ve východních a západních státech EU. Spoluautory otázky jsou čeští poslanci Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda a Tomáš Zdechovský (všichni KDU-ČSL). Po Evropské komisi dnes žádali, aby odpověděla, jaká opatření plánuje přijmout na ukončení těchto praktik, které jsou v rozporu s právy spotřebitelů na společném evropském trhu.
U této příležitosti dnes Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) v Evropském parlamentu uspořádala společně s chorvatskou poslankyní Dubravkou Šuicou ochutnávku stejných potravin zakoupených v různých členských státech, aby upozornila na problematiku rozdílné chuti i kvality produktů prodávaných pod stejným názvem v zemích EU.

„Potraviny jedné značky, které mají stejný název a obal, nemohou mít jiné složení. Není možné, aby například šunka koupená za hranicemi, chutnala jinak než stejně vypadající šunka stejné značky koupená v České republice. Spotřebitelé jsou takto jasně klamáni a jejich důvěra v kvalitu značky je zneužívána. Argument některých producentů o rozdílných chutích lidí podle národních zvyklostí je rovněž lichý. Jak by poté bylo možné vysvětlit, že téměř polovině Čechů rozdílná kvalita produktů u nás a za hranicemi vadí? Evropská komise musí v tomto ohledu nastavit jasné podmínky napříč EU. Musí dojít ke koordinaci kroků jednotlivých národní inspekcí. Je na Komisi, aby na tuto koordinaci dohlédla a zajistila rovné podmínky pro všechny spotřebitele v EU,“ uvádí Michaela Šojdrová.

Svoboda: Evropský parlament odhlasoval možnost používat předplacené služby v zahraničí

Evropský parlament odhlasoval ve čtvrtek 18. května přeshraniční přenositelnost on-line služeb v rámci EU. „Pokud máte předplacenu nějakou on-line službu, například internetovou televizi zpřístupněnou na vašem tabletu nebo telefonu, a pravidelně sledujete nějaký seriál anebo sportovní přenosy, pak o svůj pořad nepřijdete ani na dovolené u moře. Evropský parlament vykročil na cestu k jednotnému digitálnímu trhu,“ říká Pavel Svoboda, předseda právního výboru EP.

Poskytovatelé placeného online obsahu mohou na základě jasných kritérií ověřit členský stát, ve kterém má spotřebitel bydliště. Jedná se například o IP adresu, bankovní platební kartu nebo smlouvu o poskytování internetu či telefonních služeb. Osobní data spotřebitelů však budou nadále chráněna a identifikace dle IP adresy nesmí být prováděna kontinuálně a nesmí být spojena s určením polohy nebo sledováním spotřebitele.

„Jde o výjimku z teritoriálních omezení autorského práva a o podstatný krok ve prospěch spotřebitele. Ten bude dále chráněn i tím, že poskytovatel služby, kterou si spotřebitel předplatí – ať už jde o hry, hudbu nebo televizi – musí provádět ověřování členského státu trvalého pobytu pouze v míře nezbytně nutné a údaje získané tímto ověřováním nesmí poskytovat žádným třetím stranám. Hlasovaná legislativa je dalším krokem k využití potenciálu internetu v rámci EU, který právě v tuto chvíli vhodně doplní zrušení roamingu,“ říká Pavel Svoboda, který se dlouhodobě zabývá autorskými právy.

Předpokládá se, že spotřebitelé mohou začít využívat nová pravidla již na jaře příštího roku.


Tomáš Zdechovský: Benefity EU nesmí být příležitostí k podvodům

Evropský parlament přijal v tomto týdnu usnesení, ve kterém hodnotí stav plnění rozpočtu Evropské unie. Upozorňuje v něm na rostoucí míru podvodů spojených s čerpáním financí EU. „Evropská Komise nám předložila reflexi o tom, co je v EU špatně: v roce 2015 došlo k meziročnímu 36% nárůstu nahlášených problémů spojených především s příjmy do unijního rozpočtu, každý rok rovněž EU ztratí 200 miliard euro kvůli podvodům v oblasti DPH. Tyto podvody a nesrovnalosti tak stojí daňové poplatníky stamilióny eur ročně. Ochrana unijních finančních zájmů by přitom měla být jednou z klíčových priorit EU, protože boj s korupcí je boj za základní demokratické principy EU,“ říká Tomáš Zdechovský, člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a dodává: „Unie přináší řadu benefitů, ty ale nesmí být chápany jako možnost zneužít snadno získané finance.“

Zpráva Komise se týkala finančních zájmů EU a shrnovala opatření proti podvodům. Evropský parlament v usnesení vyjádřil znepokojení nejen nad zvyšující se mírou nahlášených nesrovnalostí v rámci čerpání unijních peněz, ale zároveň byla zkritizována nedostatečná spolupráce mezi členskými státy a Komisí, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jehož doporučení jsou často členskými státy ignorována.


kategorie Tiskové zprávy