KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 KDU-ČSL: Podařilo se nám zjednodušit život jedné z nejzranitelnějších skupin naší společnosti
Zpět

KDU-ČSL: Podařilo se nám zjednodušit život jedné z nejzranitelnějších skupin naší společnosti

Přidáno 30. 6. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 30. 6. 2017
Po roční, komplikované práci, byla Poslaneckou sněmovnou schválena novela Víta Kaňkovského a Jana Bartoška, která novelizuje zákon č. 329/2011 Sbírky o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Poslanci na přípravě novely úzce spolupracovali s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

„Je pro mě velkou radostí, že se po roční velmi intenzivní práci podařilo tuto novelu schválit. Zásadní snahou nás jako předkladatelů bylo zlepšení podmínek zdravotně handicapovaných ve smyslu přístupu k důležitým kompenzačním pomůckám. Jsem přesvědčen, že je naší povinností pomoci zdravotně handicapovaným se v co největší míře zapojit zpět do pracovního a společenského života, patří to ke známce vyspělé společnosti. Osobně jsem čekal, že tato iniciativa vyjde z pera Ministerstva práce a sociálních věcí, což se nestalo,“ řekl Vít Kaňkovský, poslanec a místopředseda Výboru pro sociální politiku.

Nejdůležitější změny, které novela přináší:

1. Zvýšení příspěvku na mobilitu ze 400 na 550 Kč měsíčně;
2. Výrazné snížení finančního limitu na dávku na zvláštní pomůcku, který odlišuje režimy stanovení výše příspěvku, kdy u posuzování nároku na pomůcku pod tímto limitem se u žadatele zkoumají příjmové poměry;
3. Zkrácení doby pro opětovnou žádost zdravotně postiženého o příspěvek na pořízení motorového vozidla z 10 na 7 let;
4. Zrušení posuzování majetkových a sociálních poměrů žadatelů a společně posuzovaných osob;
5. Rozšíření okruhu diagnóz, na které se tento zákon vztahuje.

„Dá se říci, že nyní napravujeme stav, který vznikl v letech 2010 a 2012. Skutečně jsme však čekali, že s tímto tématem přijde Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je důležité, aby se osoby se zdravotním postižením integrovaly do běžného života v maximálně možné míře. Jsem přesvědčen, že je to přínosem pro obě strany,“ řekl Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása poděkoval poslancům za jejich aktivitu.

„Ujali se velké práce; nejedná se o jednoduchou novelu, je to zásadní změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a jsem velmi rád, že se nám ta společná práce podařila. Je trošku zázrakem, že se během roku podařilo pronést poslaneckou iniciativu celým legislativním procesem. Předkladatelé o to velmi usilovali. Jako důležitý vnímáme fakt, že se ruší majetkový cenzus na poskytování příspěvku na zdravotní pomůcky. Současný stav je ponižující a nesmyslný. Souhlasím s panem poslancem Kaňkovským, že napříště musíme rozšířit seznam diagnóz. Je to velmi důležité. Je tu například několik tisíc lidí s těžkým postižením plic nebo srdce, jsou tím prakticky imobilizováni, nemohou chodit, používají vozík, ale nemají nárok na tyto dávky; právě proto, že tam není tam diagnóza tělesného, mentálního nebo smyslového postižení. Ale věřím, že v příštím volebním období se to podaří,“ řekl Václav Krása.

Kontakt:
Petra Hrušová
Tisková mluvčí KDU-ČSL
Tel: 731 603 853
E: hrusova@kdu.cz

kategorie Tiskové zprávy