KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2017 Jan Bartošek: Nájemní bydlení pro mladé rodiny a pro seniory za dostupné ceny
Zpět

Jan Bartošek: Nájemní bydlení pro mladé rodiny a pro seniory za dostupné ceny

Přidáno 26. 9. 2017 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 26. 9. 2017

Dostupné bydlení – základní informace:
✓ vhodné především pro mladé lidé zakládající rodiny, kdy celkový příjem domácnosti po odečtení nezbytných nákladů na život již neumožňuje splácení běžného hypotečního úvěru
✓ nová příležitost důstojného bydlení za výhodných a dlouhodobě udržitelných podmínek
✓ řešení bydlení pro rodiny napříč celou společností
✓ pro rodiny, kterým se v původních bytech např. dramaticky zvýšilo nájemné
✓ prosociální zaměření, konkrétní návrhy řešení, ideálně propojení se systémem dotací na bytovou jednotku a vytvoření celkového systému na úrovni státu
✓ reálné zhodnocení státního majetku

"Dostupné bydlení (DB) spočívá ve vytvoření nabídky všeobecně dostupných bytů vytvořených revitalizací zbytného majetku státu, krajů a měst. Tyto nevyužívané nemovitosti mnohdy končí v prodeji a naplno je na místo původního vlastníka využije jiný subjekt. Jeho ubytovací potenciál je tak pro budoucnost nulový, pro výše zmiňovaný typ obyvatel nedostupný," uvedl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

Vlastník nevyužívané nemovitosti může z pozice investora – financování revitalizace majetku probíhá z vlastních zdrojů nebo za využití např. výhodného úvěru EIB – kontrolovat a garantovat úroveň nabízeného bydlení za výhodnějších podmínek.

DB přináší benefity jak majitelům nemovitostí, nájemníkům těchto jednotek, ale i lokalitě, tzn. příslušnému regionu jako celku.

DB svou povahou výrazně přesahuje dnes běžně využívané sociální bydlení, či tzv. model startovacích bytů, a nabízí klientům kvalitní, dlouhodobě využitelné služby bez případné stigmatizace např. lokalitou nebo dalšími atributy, které se se sociálním bydlením tradičně spojují.

Pozitiva pro všechny zainteresované strany

Investor má vstupem do projektu možnost zhodnotit obtížně prodejný majetek, na jehož udržování nemá dostatek prostředků. Otevírá se mu také příležitost zvýšit reálnou nabídku bydlení v lokalitě pro cílové skupiny projektu a tím v širším kontextu rozpohybovat místní trh s nemovitostmi. Klient vstupem do projektu získává možnost pořídit si standardní bydlení na odpovídající úrovni za dostupných podmínek, život bez sociální stigmatizace, životní prostor nabízející technické a sociální zázemí a kulturu prostředí s širokou nabídkou kvalitních služeb v lokalitě. Garantovaná výše plateb nájemného umožní rodině žít na odpovídající úrovni beze strachu z nekontrolovaně zvyšovaných poplatků z prodlení či nepříjemných změn v podmínkách, které bývají typické u mnoha komerčních produktů. Nájemce má navíc možnost po 20–25 letech odkoupit byt do osobního vlastnictví za symbolickou částku, tzn. částku po odečtení již vynaložených nákladů. Výrazné benefity získává i příslušný region. Nabízí se zde nové příležitosti pro podnikání – v souvislosti s kultivací prostor a budováním bytových a doplňkových služeb dojde v lokalitě ke zvýšení poptávky po službách ve stavebnictví a dalších přidružených oborech, po dokončení a obsazení bytových jednotek lze předpokládat i rozvoj služeb návazných. Projekt tak přispívá ke zvýšení celkové ekonomické a sociální stability lokality. Sekundárním efektem projektu je tak i zvýšení zaměstnanosti v regionu. Návazně dojde také k nárůstu odvodů do státního rozpočtu v lokalitě v oblasti zdravotního a sociálního pojištění nájemníků, DPH apod. Lze jej zároveň také chápat jako účinný nástroj stagnující populační politiky. Rodiny bez starostí o vlastní existenci v regionu s nabídkou pracovních pozic a kvalitních služeb nemusí odkládat přivedení potomků na svět na dobu pozdější, či neurčitou.

V rámci projektu jsou připraveny dva modelové příklady splácení bytů v městě krajského typu: byt 2+kk o rozloze zhruba 45 m2 se vstupní kaucí 300 000 Kč a nájemným 5000 Kč a byt 3+kk, velikosti cca 65 m2, se vstupní kaucí 500 000 Kč a měsíční platbou 7500 Kč. Po 20–25 letech splácení má klient možnost převedení bytu do osobního vlastnictví za poměrnou částku odpovídající zbývající hodnotě v řádu desítek tisíc korun. Uvedené částky jsou orientační, skutečná konečná výše nájemného a kauce se budou odvíjet od lokality bytu, technického řešení a dalších faktorů a je nutné je vypočítávat je pro každou konkrétní nemovitost.

Kontakt:
Petra Hrušová
Tisková mluvčí KDU-ČSL
Tel: 731 603 853
E: hrusova@kdu.cz


kategorie Tiskové zprávy