KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize
Zpět

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize

Přidáno 23. 11. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 23. 11. 2016
V úterý 22. 11. 2016 se v Bruselu uskutečnilo řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize, kterého se zúčastnila delegace ČR vedená ministrem kultury Danielem Hermanem. Jednání předsedal Marek Maďarič, ministr kultury Slovenské republiky, za Evropskou komisi byl přítomen Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport a Günter Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost. Jednání se rovněž zúčastnil Francesco Bandarin, zástupce generální ředitelky UNESCO.

V legislativní části Rada přijala obecný přístup k návrhu rozhodnutí EP a Rady o ustavení Evropského roku kulturního dědictví v roce 2018 a k rozhodnutí EP a Rady o Evropských hlavních městech kultury v letech 2020 – 2033, které umožní účast státům ESVO/ EHP na projektu.

Rada rovněž schválila zprávu o pokroku revize směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která upravuje poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. K tomuto bodu proběhla diskuze ministrů kultury, ve které bylo zdůrazněno zejména zachování principu země původu, ochrana dětí a mladistvých i nutnost revize směrnice ve vztahu k moderním technologiím. V diskuzi vystoupil i ministr kultury ČR Daniel Herman, který potvrdil zájem České republiky na revizi směrnice vzhledem k současnému vývoji technologií, zdůraznil důležitost zachování principu země původu a vyjádřil skeptický postoj ČR, pokud jde o problematiku zavedení evropských kvót i u služeb na vyžádání.

Politická rozprava ministrů kultury byla zaměřena na možnosti spolupráce zemí Evropské unie při prosazování strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy. Diskuze vycházela z Evropského programu pro kulturu v globalizovaném světě, který navrhla Komise v roce 2007 a společného sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě s názvem „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy“ z 8. 6. 2016. Toto sdělení vymezuje strategický přístup k mezinárodním vztahům EU v oblasti kultury.

Další čtyři informace, které Rada dále vzala v části „ Jiné záležitosti“ na vědomí, zde.
Zvukový záznam tiskového výstupu ministra si můžete poslehnout zde.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy