KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Vláda dnes schválila návrh novely autorského zákona, předložený ministrem Danielem Hermanem
Zpět

Vláda dnes schválila návrh novely autorského zákona, předložený ministrem Danielem Hermanem

Přidáno 8. 2. 2016 tiskové oddělení
Tisková zpráva, 8. 2. 2016
Na svém dnešním zasedání vláda schválila návrh novely autorského zákona předložený ministrem kultury. 

Primárním důvodem této poměrně rozsáhlé novelizace je nezbytnost promítnout do našeho právního řádu evropskou směrnici o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Směrnice zavádí pro členské státy EU a EHP jednotný právní rámec kolektivní správy s cílem zajistit vysoký standard výkonu kolektivní správy, zejména z hlediska transparentnosti a finančního řízení kolektivních správců a právní jistoty všech dotčených subjektů, zvláště nositelů práv a uživatelů předmětů ochrany. Vedle toho umožní v rámci EU přeshraničně licencovat užití hudby online a tím povzbudí rozvoj legálních nabídek hudebních služeb v internetovém prostředí.

„Transpozice směrnice si vyžádala značný zásah do dosavadní struktury autorského zákona. To bylo využito k celkové revizi, zpřehlednění a zpřesnění stávající úpravy kolektivní správy. Kromě rozsáhlé transpozice obsahuje novela několik významných změn reflektujících problémy z praxe a vývoj digitálních technologií. Příkladem je nová celistvá úprava tvorby sazebníků odměn či nově zaváděná možnost licencování užití děl na trhu nedostupných a děl osiřelých prostřednictvím kolektivní správy. Tato úprava má za úkol usnadnit přístup ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství v digitálním prostředí,“ uvedl k navrhovaným změnám v zákoně ministr kultury Daniel Herman. V této souvislosti novela podstatně rozšiřuje možnost využívat institut tzv. rozšířené kolektivní správy. Za zmínku stojí také - s ohledem na medializovaný senátní „folklorní“ návrh - značné zjednodušení při ohlašování živých hudebních produkcí.

Simona Cigánková
tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy