KDU.breadcrumbs.homeAktuality Archiv 2016 Třetí kolo Programu rozvoje venkova: velká příležitost pro malé farmáře
Zpět

Třetí kolo Programu rozvoje venkova: velká příležitost pro malé farmáře

Přidáno 28. 11. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 25. 11. 2016
Ve třetím kole Programu rozvoje venkova (PRV) získají zemědělci více než 6,3 miliardy korun. Podpora pomůže zejména rozvoji zemědělských, lesnických i potravinářských podniků. V tomto kole byli velmi úspěšní malí zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů. Státní zemědělský intervenční fond, platební agentura Ministerstva zemědělství, totiž doporučil přibližně 94 % jejich žádostí.

„Naším záměrem je podporovat malé zemědělce, kteří žádají o příspěvek na menší projekty. Proto jsme jako novinku zařadili do tohoto kola Programu rozvoje venkova možnost požádat o podporu na nákup běžných zemědělských strojů, například traktorů. Jsem opravdu rád, že drobní farmáři byli tak úspěšní, a proto můžeme vyhovět více než devadesáti procentům jejich žádostí. Pomůže jim to při jejich podnikání,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Další novinkou v tomto kole bylo, že požádat o příspěvek mohl i mladý začínající zemědělec, který v oboru pracuje 5 let. Dosud mohli o tuto podporu požádat jen farmáři podnikající 2 roky. Na příspěvek pomáhající s rozjezdem hospodaření tak dosáhne více zemědělců.

Ve třetím kole PRV bylo podáno celkem 5 065 žádostí, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) doporučil k financování 4 064 z nich. Žadatelé se nejvíce zajímali o podporu na investice například na pořízení ustájovacích a chovatelských zařízení, skladů na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva, druhotných produktů živočišné výroby nebo na nosné konstrukce trvalých kultur. Těchto žádostí SZIF zaregistroval 3 853. Celková výše podpory ve třetím kole PRV je 6,3 miliardy korun, které poskytl unijní i český rozpočet.

Projekty malých zemědělců představují celkem 2 038 doporučených žádostí. To je téměř 94 % ze všech žádostí, které malí zemědělci předložili. Získat by tak mohli dotace ve výši přibližně 791 milionu korun, což je víc než 12 % finančního objemu celého třetího kola PRV. Oproti prvnímu kolu PRV jde o navýšení o více než 10 %. V rámci Investic do zemědělských podniků získali malí farmáři dokonce 22 % z částky určené na tuto operaci.

Vzhledem k výši alokace bude v rámci standardních termínů pro třetí  kolo příjmu žádostí administrováno 2 719 žádostí o dotaci (dotace za více než 5,2 miliardy korun). Zbývajících 1 345 žádostí (dotace za více než 1,1 miliardy korun) bude administrováno až v rámci standardních termínů jarního čtvrtého  kola příjmu žádostí PRV (od května 2017).

SZIF už na svých webových stránkách zveřejnil seznam projektů, u kterých doporučuje, nebo naopak nedoporučuje poskytnutí dotace. Pokud někdo nestihl žádost pro 3. kolo podat nebo teprve o dalším rozvoji podnikání uvažuje, pak bude mít příležitost ještě v dalších letech, kdy bude v rámci jarního a podzimního kola v roce 2017 platit podobné rozložení operací, jako tomu bylo dosud.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

kategorie Tiskové zprávy