KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Šilar: Pomozme mladým k snazšímu bydlení
Zpět

Šilar: Pomozme mladým k snazšímu bydlení

Přidáno 12. 9. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
10.9.2016 Právo Trhy & ekonomika Jiří Vavroň
Všichni, kteří si chtějí postavit nový dům, by mohli v případě, že Sněmovnou projde senátní návrh senátora Petra Šilara a jeho kolegů na osvobození převodu pozemků určených k stavění od DPH, ušetřit statisíce.

Od ledna letošního roku je nově nutné platit DPH ze stavebních pozemků, které tvoří se stavbou funkční celek. Pro stavebníka to znamená navýšení ceny pozemku o 21 %, což dělá i statisíce korun. Toto nařízení rozhodně nepodporuje rozvoj bydlení, zvláště na venkově. Předložil jsem proto s kolegy návrh, který sníží daňovou zátěž občanů, kteří chtějí bydlet ve vlastním domě“, uvedl k důvodu předložení novely senátor Petr Šilar (KDU-ČSL).

* Váš návrh si získal podporu i od senátorů z jiných politických stran. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že mladí lidé dnes z venkova odcházejí?

Určitě v tom, že podpora bydlení se zde zhoršuje. Lidé, kteří si chtějí na vesnici či v malém městě postavit vlastní domek, jsou už tak dost zatíženi například vysokými odvody za vynětí půdy ke stavění ze zemědělského půdního fondu. Pokud chceme podpořit, aby se na vesnici či v malých městech stavělo, aby z vesnice neutíkali mladí lidé, ale naopak si tam stavěli svoje domy, musíme jim pomoci k snadnějšímu bydlení.

* V čem spočívá efekt vašeho senátního návrhu pro ty, kteří si chtějí na vesnici či vmalém městě postavit domek?

V roce 2015 byla schválena novela zákona o DPH. Ministerstvo financí ve snaze získat od lidí co nejvíce peněz touto novelou od ledna letošního roku zatížilo daní z přidané hodnoty ve výši 21 procent při převodu celý pozemek, nejen jeho zastavěnou část. Do té doby byl pozemek od DPH osvobozen. To stavbu dosti podstatně a skokově prodražilo. Navrhli jsme, aby podléhala DPH pouze ta část pozemku, na kterém je stavba a stavby k ní náležející.

* Můžete to přiblížit na nějakém konkrétním příkladu?

Pan X chce stavět dům, bude mít pozemek 800 m2, z toho zastavěno je 150 m2. V současné době se bude DPH zdaňovat celých 800 m2. Po naší novele, pokud by byla schválena, by se zdaňoval pouze pozemek o rozměrech 150 m2. Úspora záleží samozřejmě na ceně pozemku. Ale řekněme si, že je to při průměrných cenách minimálně 100 tisíc ušetřených korun pro běžné občany, o tolik by byla stavba lacinější. Zatím pokud někdo v současnosti koupí pozemek, zaplatí o 21 procent více než před rokem. V případě, že pozemek stojí například milión, zaplatí nyní 1 210 000. To v případě zejména mladých lidí při rozhodnutí postavit či zajistit si vlastní bydlení není zanedbatelná suma.

* Na druhé straně jsou výhodné hypoteční ale i komerční půjčky, úrokové sazby jsou nízké, teď se skutečně vyplatí si půjčku vzít a začít stavět

Jenže úvěry nemusejí být tak výhodné věčně. Tady se jedná o dlouhodobě nastavitelné podmínky, o jistotu pro všechny, kteří začínají uvažovat o pořízení vlastního bydlení.

* n Musíte samozřejmě počítat s tím, že kritici vašeho návrhu poukážou na to, že státní rozpočet přijde o výnos z daní…

Nikdy nelze zákon posuzovat jen jako prostou účetní operaci: má dáti dal, protože se dotýká konkrétního života normálních lidí, občanů této země. Pokud začnou mladí lidé zůstávat na vesnici, v malých městech, začnou zakládat rodiny, budou mít děti, tak to přece znamená větší spotřebu, nákupy. Přeneseně to přinese pro státní kasu i větší odvody daní. Všichni politici napříč politickým spektrem chtějí, aby lidé zůstávali na vesnici a následně aby se tam rozvíjeli služby, aby tam začali podnikat. Což podpoří zaměstnanost. Tak pro to něco udělejme!

* Řada výzkumů potvrdila, že pokud děti chodí v místě, kde se narodily, do školy, a to nejen do páté třídy, ale i déle, získávají k tomuto místu trvalejší vztah. Vztah podstatně hlubší, než když již od první třídy dojíždějí do školy někam jinam…

Pokud budou lidé se svými dětmi zůstávat na vesnicích, bude tam růst počet obyvatel, vznikat nové školy, posílí se i vztah k rodišti. Lidé, kteří prožijí ve svém rodném místě mládí, mají k němu trvalejší, dlouhodobější vztah. A nejen k místu, ale i k sousedům či spolužákům. Často si pak najdou si mezi nimi partnera. Chtějí v místě svého rodiště vychovat i svoje děti. To je přece obrovský efekt pro společnost. Efekt z toho budou mít ale i starší obyvatelé. Nově postavené domky zvýší počet obyvatel, automaticky to vytvoří podmínky, aby se mohla otevřít prodejna. To zase podpoří komfort bydlení pro staré lidi, kteří by museli do obchodů dojíždět či být odkázaní na své příbuzné.

* Pokud vím, váš návrh upřesňuje i pojem, co je vlastně stavební pozemek.

Současný zákon obsahuje i řadu nejasných formulací, s nejednoznačným výkladem. To také chceme naším senátním návrhem změnit. Senátní návrh proto obsahuje přesnější vymezení stavebních pozemků, aby například odpadly debaty, zda příjezdová cesta je stavbou, či nikoli. Za stavební pozemek se má podle navrhované úpravy považovat už jen pozemek, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby zhotovena stavba pevně spojená se zemí.

kategorie Z médií