KDU.breadcrumbs.homeAktuality Archiv 2016 Prohlášení KDU-ČSL k reformě policejních útvarů s celorepublikovou působností
Zpět

Prohlášení KDU-ČSL k reformě policejních útvarů s celorepublikovou působností

Přidáno 15. 6. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tiskové prohlášení, 15. 6. 2016
KDU-ČSL zásadně odmítá, aby probíhající reorganizace policie jakkoli ohrozila vyšetřování korupčních kauz.

Máme zájem na uklidnění situace a na zajištění řádného fungování policie v boji s korupcí, finanční kriminalitou, organizovaným zločinem, terorismem a kyberzločiny.


Ke vzniklé situaci KDU-ČSL konstatuje:

1. Je třeba respektovat ústavní dělbu moci a fakt, že organizace složek policie je plně v kompetenci policejního prezidenta a podléhá pouze schválení ministra vnitra.

2. Ministr vnitra přebírá podpisem reorganizace policie politickou odpovědnost za její výsledky a dopady, a to zejména co se týká případných dopadů na vyšetřování závažných korupčních kauz.

3. Reorganizace policie se musí diskutovat,  přičemž tato debata se nesmí politizovat, nemá probíhat formou války přes média, ale má se vést na odborných grémiích, ve vládě, v parlamentu a s odborníky, zejména s policisty a státními zástupci.

4. Nesmí být ohrožen protikorupční étos této vlády, policejní složky zabývající se korupcí nesmí být paralyzovány, či snad dokonce podřízeny politickému dohledu.

KDU-ČSL udělá vše pro to, aby se situace v koalici uklidnila a zejména, aby nebylo ohroženo vyšetřování korupce.

Proto budeme činit následující:

- ve vládě, na Bezpečnostní radě státu i v parlamentu budeme prosazovat transparentní informování o cílech a postupu policejní reorganizace, která má začít 1. srpna a skončit v roce 2020;

- ve všech zmíněných institucích budou naši zástupci prosazovat garance, že nebude nijak politicky zasahováno do práce policistů z ÚOOZ a ÚOKFK, že jim nebudou odebírány kauzy a že reorganizace nezničí velitelskou strukturu těchto útvarů;

- budeme vyžadovat, aby reorganizace byla podložena řádnou rozvahou, posouzením možností, rizik a nákladů a byla diskutována s policisty a státními zástupci;

- budeme prosazovat snahu o nalezení širokého politického konsensu (který předpokládá i koncepce rozvoje policie do roku 2020), k čemuž považujeme za nezbytné pravidelné projednání navržených změn a kroků na půdě Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny PČR;

- KDU-ČSL bude pokračovat v konzultacích s policisty a státními zástupci, abychom znali jejich názor na věc.

Bezpečnostní politika je odpovědností celé koalice. KDU-ČSL nemá v policii žádný svůj zájem. Kromě jediného: aby vyšetřování závažných kauz probíhalo nestranně, nezávisle a dle zásady „Padni, komu padni“. Do vlády jsme šli jako strana s čistým štítem, s novými lidmi, kteří nemají žádné kostlivce ve skříni a s důrazem na očištění politiky. Protikorupční úsilí považujeme za stejně významné jako oživení ekonomiky a podporu sociálně spravedlivého státu. Proto KDU-ČSL už od koaličního vyjednávání podporovala potřebné legislativní a exekutivní změny.

Plně podporujeme úsilí slušných policistů vyšetřit korupční kauzy a dohnat k odpovědnosti jejich viníky. Stabilitu a podmínky práce policistů profilových útvarů přitom vidíme jako kruciální předpoklad jejich úspěšnosti v boji s organizovaným zločinem a finanční kriminalitou. To je podle nás jediná cesta, aby se udržel a dále posílil dosavadní trend návratu důvěry občanů v zastupitelskou demokracii, která byla vážně otřesena právě minulými korupčními skandály a zejména jejich nevyšetřováním.

Kontakt:
Petra Hrušová
Tisková mluvčí KDU-ČSL
Tel: 731 603 853
E: hrusova@kdu.cz


kategorie Tiskové zprávy