KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 KDU-ČSL: Všechny naše pozměňovací návrhy k rozpočtu byly přijaty
Zpět

KDU-ČSL: Všechny naše pozměňovací návrhy k rozpočtu byly přijaty

Přidáno 8. 12. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 8. 12. 2016
Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok. Stát bude hospodařit se schodkem 60 miliard korun. Pro návrh rozpočtu zvedlo roku 104 vládních poslanců.

„Je to dobrý rozpočet; dobrý pro lidi i pro stát, půjde více peněz do zdravotnictví a do stavby silnic. Doprovodné usnesení navrhuji z toho důvodu, že nejsou systémovým způsobem vyřešeny opravy a rekonstrukce navazující silniční sítě na primární síť dálnic a silnic první třidy. O navazující infrastrukturu, i když je ve vlastnictví krajů ČR, je třeba pečovat. Je tedy ve veřejném zájmu podpořit kraje ČR v jejich úsilí o opravy této navazující silniční sítě. V uplynulých dvou letech stát příspěvky v rozmezí tří až čtyř miliard korun. Tyto opravy podporoval a je třeba v tomto úsilí dále pokračovat,“ řekl Jaroslav Klaška.

KDU-ČSL podala k návrhu rozpočtu několik pozměňovacích návrhů; všechny byly přijaty.

Konkrétně:
- Návrh Pavla Bělobrádka 100 milionů navíc na vysoké školství (zvýšení kapitoly ministerstva školství o 100 milionů Kč na platy akademických a výzkumných pracovníků z kapitol Úřadu vlády/50 milionů Kč, Grantové agentury ČR/25 milionů Kč a Technologické agentury ČR/25 milionů korun);
- Návrh Jaroslava Klašky 100 milionů Kč navíc na památky (programy na Záchranu a ochranu kulturních památek);
- Návrh Víta Kaňkovského 322,56 milionů Kč na výstavbu a opravy majetku v sociálních službách.

Dotace na hlavní činnost vysokých škol, tedy výuku,nepokrývají zcela platy vysokoškolských pedagogů. Tato situace je aktuálně řešena vícezdrojovým financováním z prostředků na výzkum vývoj. Částečně je situace řešena posílením prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací na rok 2017, který obsahuje vládní návrh zákona o státním rozpočtu. Platy akademických a výzkumných pracovníků jsou ve větší míře v současné době placeny z programů účelové podpory a skupin grantových projektů v rámci příslušných grantů, s ohledem na nedostatečně zajištění financování platů vysokoškolských pedagogů z příslušných zdrojů. Navrženým přesunem a využitím prostředků rozpočtovaných v kapitole Úřadu vlády (v gesci sekce VVI), TAČR a GAČR dojde k přesunu těchto prostředků přímo na využití pro účel financování platů pedagogických pracovníků vysokých škol.

„Bez finanční podpory státu není většina zřizovatelů pobytových zařízení schopna zabezpečovat na žádoucí úrovni a v požadované kvalitě provoz a základní činnosti požadované zákonem o sociálních službách, ani obnovovat, modernizovat a rozvíjet stávající materiálně technickou základnu těchto služeb.
Minimální částka pro zajištění těchto cílů se pohybuje okolo 450 milionů korun pro roky 2017 a pro roky následující je nutné požadovat alespoň zachování této alokace, navyšované minimálně o inflaci. To zajistí plnění cílů programu, tedy rozvoj a obnovu zařízení sociálních služeb na daná následující období,“
vysvětlil svůj návrh Vít Kaňkovský.

Poslanci schválili přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkovém objemu 1, 3 miliardy korun.
Celkové příjmy schváleného rozpočtu představují 1249,3 miliardy korun a výdaje 1309,3 miliardy korun. Rozpočet nyní míří k podpisu prezidentem Milošem Zemanem. 

kategorie Tiskové zprávy