KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Druhý rok Programu rozvoje venkova 2014-2020: žadatelé jsou velmi úspěšní v čerpání a využívání podp
Zpět

Druhý rok Programu rozvoje venkova 2014-2020: žadatelé jsou velmi úspěšní v čerpání a využívání podpory na rozvoj podnikání a ochranu přírody

Přidáno 20. 12. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 19. 12. 2016
Ministerstvo zemědělství úspěšně zprostředkovává zemědělcům, potravinářům, lesníkům a obcím příspěvky z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV). Už se jim podařilo využít 17 % z celkového objemu finančních prostředků. V PRV 2014-2020 je dohromady připraveno zhruba 96 miliard korun.

V druhém roce PRV 2014-2020 (program začal až v roce 2015 kvůli prodlevě v přípravě evropské legislativy) je aktuálně vyčerpáno více než 17 % z celkového objemu finančních prostředků a dalších 25 % je připraveno k vyplacení podle přijatých žádostí.

„Do dnešního dne jsme otevřeli již tři kola příjmu v celkovém objemu téměř 16,9 miliardy korun. Ve třetím kole PRV, které bylo otevřeno v říjnu letošního roku, získají zemědělci více než 6,3 miliardy korun. V tomto kole byli velmi úspěšní i malí zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů. Státní zemědělský intervenční fond totiž doporučil přibližně 94 procent jejich žádostí,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Úspěšná jsou i plošná environmentální opatření. Například peníze určené na agroenvironmentálně-klimatická opatření a ekologické zemědělství jsou vyplaceny již z téměř 30 %.

Při porovnání s dalšími programy spolufinancovanými z evropských fondů je PRV co do vyplacených prostředků nejúspěšnějším programem v České republice. Český Program rozvoje venkova si podle evropských statistik vede velmi dobře i mezi evropskými programy v oblasti rozvoje venkova – PRV ČR je osmé podle objemu vyplacených peněz.

Prostředky z PRV směřují zejména na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, na investice v  podnicích ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti. Podporováno je zpracování a vývoj zemědělských produktů i technologií, předávání znalostí a inovací v zemědělství i lesnictví a také vytváření nových pracovních míst na venkově.

Čerpání PRV 2014-2020 – uvedeny pouze evropské prostředky k 30. 11. 2016

Rozpočet PRV 2014-2020 (EUR)

Vyplacená částka (EUR)

Míra čerpání PRV 2014-2020 (%)

2 169 260 075 (bez výkonnostní rezervy)

 

2 305 673 996 (vč. výkonnostní rezervy)

378 716 670

17,5 %


Celková alokace, včetně příspěvku ze státního rozpočtu, činí na období 2014-2020 3 547 190 763 EUR, tedy při orientačním kurzu 27 CZK/EUR = 95,8 mld. Kč.

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

kategorie Tiskové zprávy