KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Daniel Herman se zúčastnil oslav 60. výročí založení Národního ústavu lidové kultury
Zpět

Daniel Herman se zúčastnil oslav 60. výročí založení Národního ústavu lidové kultury

Přidáno 17. 10. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 14. 10. 2016
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici je významnou příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Mimo výzkumnou činnost zajišťuje prostřednictvím celostátní sítě odborných pracovišť péči o tradiční lidovou kulturu v krajích.

Instituce, jež dnes plní významné celostátní úkoly v oblasti základního i aplikovaného výzkumu v oboru folkloristiky a hraje důležitou roli na mezinárodním odborném fóru, vznikla v roce 1956 jako Krajské středisko lidového umění ve Strážnici. Po řadě peripetií byla v roce 1991 coby Ústav lidové kultury ve Strážnici opatřením ministra kultury přijata mezi centrální resortní instituce. Od roku 2004 rozšířený název Národní ústav lidové kultury avizuje její statut celostátního metodického pracoviště.

Daniel Herman dnes při zahájení slavnostního setkání vysoce ocenil práci NÚLK, především účast na projektech, díky nimž se Česká republika významně prosadila v UNESCO a opakovaně se stala hostitelskou organizací jeho mezinárodních konferencí. Také u zrodu všech dosavadních českých nominací na zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva stál NÚLK. Ministr jmenovitě poděkoval emeritnímu řediteli Janu Kristovi i jeho dlouholeté náměstkyni Vlastě Ondrušové a popřál mnoho úspěchů novému vedení v čele s ředitelem Martinem Šimšou.

„Péče o lidovou kulturu je významná nejen pro poznání minulosti a uchování svědectví o duchovním a uměleckém vývoji nejširších vrstev obyvatelstva, ale také jako péče o to, co je pojivem a tmelem společenské soudržnosti i dnes,“ uvedl krom jiného Daniel Herman.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MKČR  

kategorie Tiskové zprávy