KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Daniel Herman se sešel s Jeho Svatostí 14. dalajlamou
Zpět

Daniel Herman se sešel s Jeho Svatostí 14. dalajlamou

Přidáno 18. 10. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 18. 10. 2016
Ministr kultury se dnes, tj. v úterý 18. října, sešel v Nostickém paláci s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. 

„Je pro nás velkou ctí setkat se osobně s vámi a jednat o spirituálních hodnotách, které reprezentujete,“ přivítal ministr kultury dalajlamu na nádvoří Nostického paláce, sídla Ministerstva kultury.

Kromě potřeby soucitu, který je dle dalajlamy hlavní silou pro dosažení míru, zmiňoval vzácný host  také lásku. „To, že jsme schopni cítit lásku nejen ke svým bližním, jimž jsme zavázáni, ale že jsme schopni ji šířit na celé lidské pokolení, to je největší dar od boha, kterého se nám coby lidským bytostem dostalo. Základem lidské přirozenosti je schopnost soucítění. Stvořitel je z hlediska náboženského chápán jako nekonečná láska; tudíž naše základní přirozenosti jsou soucit a láska. Kdyby byl Stvořitel nekonečným jevem, pak i naše základní přirozenost by vypadala jinak. Výsledkem je naděje. Máme naději, že jako lidské pokolení budeme žít v klidu a míru, který vychází z našeho vnitřního světa. Na  něm musíme ještě pracovat,“ uvedl například buddhistický mnich a tibetský duchovní vůdce.

Tématem jednání byla tedy nutnost udržet živé duchovní hodnoty v dnešní společnosti a nezbytnost silnějšího náboženského dialogu ve světě. Během schůzky vyjádřil ministr kultury krom jiného také podporu snaze Tibetu o uchování jedinečných duchovních a kulturních tradic. Daniel Herman přizval před zahájením setkání dalajlámu ke společné modlitbě v kapli Nanebevzetí Panny Marie. Setkání se neslo v uvolněném ovzduší, v duchu vyjádření respektu ke kulturní rozmanitosti, která se upevňuje svobodným pohybem myšlenek a vzájemným působením mezi kulturami. Pan ministr ocenil dalajlamovo učení a vyjádřil naději v ochranu jedinečných náboženských, kulturních a jazykových tradic Tibetu.

Vlivem náboženství na dnešní společnost se oba zabývali i na společné panelové diskusi v rámci konference Forum 2000. Panelisty byli Jeho Svatost 14. dalajlama, ministr kultury Daniel Herman, egyptský akademik Tarek Osman; diskusi moderoval profesor politologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a člen Izraelské akademie věd Shlomo Avineri. Ministr Herman uvedl: „Mohu čerpat z vlastních zkušeností. Jsem katolík s židovskými kořeny. Mnozí mí příbuzní nepřežili holocaust. Víra i náboženství hrály vždy v mém životě závažnou roli. Když jsem se narodil, vládli v naší zemi komunisté. Bylo pro mne nesmírně důležité nalézt alespoň sám pro sebe ostrůvek svobody v tehdejší době, nějakou pozitivní alternativu vůči komunistickému režimu. Mohu říci, že židovsko-křesťanská komunita byla takovým místem, kde jsem nacházel naději.“  Dalajlama například uvedl: „Hovořím–li s lidmi, hovoří spolu naše srdce. Naslouchám jim a mluvím s nimi jako buddhistický mnich, nikoli jako dalajlama, jako Jeho Svatost. To by bylo směšné.“ Jako dobrý příklad země, kde vedle sebe žijí v harmonii lidé nevěřící a lidé různých vyznání, uvedl Indii.  Dalajlama zde žije v exilu ve městě Dharamsala v podhůří Himalájí.

Setkání se rovněž zúčastnila řada významných osobností z politického a kulturního života. Daniel Herman se po diskusi na Foru 2000 krátce setkal také s Anastasií Lin, držitelkou titulu Miss World Canada 2015. Kanadu měla slečna Lin reprezentovat na světovém finále v Číně, nedostala však vízum a byla označena čínskou stranou jako persona non grata. Tato aktivistka na poli lidských práv, pocházející z Číny, hovořila o této problematice například v OSN, americkém kongresu, evropském i britském parlamentu. Svou roli v této oblasti opírá slečna Lin i o vlastní výzkum a osobní setkání s oběťmi perzekucí, zejména vyznavačů učení Falun Gong.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy