KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Daniel Herman předal Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2016
Zpět

Daniel Herman předal Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2016

Přidáno 25. 10. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 24. 10. 2016
Na půdě Národního divadla byli před malou chvílí vyhlášeni laureáti Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2016. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ministr kultury Daniel Herman, který všem oceněným poblahopřál za jejich umělecké výkony.

Ministr kultury, Daniel Herman: „Sešli jsme se  v Národním divadle, kde se přirozeně potkávají  literatura, ta původní i ta překladová, s hudbou, výtvarným uměním, architekturou, případně i s filmem. Divadlo, a nejen to Národní, má v podstatě syntetický charakter – sjednocuje, propojuje. Stejně tak díla letošních laureátů. Dnešní udělené ceny jsou pro nás výrazem uznání umělcům, k nimž se chceme jako státní instituce přihlásit ne proto, abychom je zatížili odpovědností vavřínu, ale abychom jim vyjádřili úctu a vděk. Podpora živého umění je prioritou resortu; významná umělecká díla a počiny jsou také jejími plody. A sklízíme je se stejnou radostí jako divácká, čtenářská a posluchačská obec. Upřímně blahopřeji všem oceněným.“

Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury pak za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

Státní cena za literaturu pro rok 2016 byla udělena Petru Královi za titul Vlastizrady s přihlédnutím k celoživotnímu dílu.

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2016 byla udělena Pavlu Dominikovi za překlad knihy Vladimira Nabokova Ada aneb Žár s přihlédnutím k dosavadnímu dílu.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Petru Oslzlému za celoživotní autorskou, dramaturgickou i organizační práci v oblasti alternativního a studiového divadla a za jeho podíl na vyprofilování Divadla (Husa) na provázku, souboru, který svým uměleckým přínosem i společenskými postoji patřil ke klíčovým zjevům československé kulturní scény sedmdesátých a osmdesátých let.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Janu Koubovi za celoživotní muzikologickou činnost mezinárodního dosahu a významu, již provozoval v souladu se svými následováníhodnými občanskými postoji.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Charlottě Kotíkové za celoživotní teoretickou a kurátorskou práci, propagaci a prezentaci českého umění v zahraničí a stále aktuální podnětné působení na české i mezinárodní scéně současného výtvarného umění.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Zdeňce Vydrové za dlouhodobou aktivní a koncepční činnost městské architektky Litomyšle a otevření historického města současné kvalitní architektuře.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena režisérům Františku Filipovi a Elmaru Klosovi in memoriam

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy