KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Daniel Herman jednal v Terezíně o další spolupráci i možnostech finanční podpory rozvoje města
Zpět

Daniel Herman jednal v Terezíně o další spolupráci i možnostech finanční podpory rozvoje města

Přidáno 22. 11. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 21. 11. 2016
Tématem schůzky s vedením města byl další rozvoj Terezína i možnosti kofinancování záchrany památek. Ministerstvo kultury je zřizovatelem Památníku Terezín.

Město Terezín má 3000 obyvatel a potýká se s finančními potížemi. Příjmy Terezína dle sdělení představitelů města stačí víceméně pouze na provozní výdaje. Příčiny těchto potíží jsou jednak v historii, kdy měl určující vliv odchod armády z Terezína v polovině devadesátých let, jednak souvisejí s potřebou obnovy města po ničivých povodních v letech 2002, 2006, 2010 a 2013. Roční příjem města je plně zužitkován na prostý provoz, zbývající prostředky a úvěry jsou investovány do obnovy města; tím chybí finance pro jeho další rozvoj.

Za této situace je mimořádně náročné provádět jak odpovídající údržbu městské památkové zóny, tak zvládat náklady spojené s velkým návštěvnickým provozem Malé pevnosti a Národního hřbitova.  Ministr kultury Daniel Herman na jednání u vedl: „Plně si uvědomuji historický význam tohoto místa a jeho dějinný odkaz, který je právě dnes nanejvýš aktuální. Proto ve spolupráci s Ministerstvem financí prověřuji legislativní a rozpočtové možnosti participace na nákladech údržby města spojené s návštěvností Památníku Terezín. Ty jsou aktuálně vyčísleny na 2,5 mil Kč. Pro tuto problematiku byla navíc ustavena pracovní skupina, která současně pracuje na koncepci využití prázdných a ohrožených objektů a pevnosti vůbec.“

Ministr kultury si po návratu do Prahy prohlédl objekt Invalidovny v Praze 8 za přítomnosti pražské primátorky Adriany Krnáčové, generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové a generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřiny Arajmu. „Jde skutečně o významnou, unikátní kulturní památku, o jejímž případném využití budeme nadále jednat. Záleží ovšem na tom, zda se najdou finance na její revitalizaci,“ uvedl ministr Herman po prohlídce rozsáhlého barokního objektu v Karlíně. Pražská Invalidovna byla projektována podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731–1737 pro ubytování válečných invalidů. Realizována však byla pouhá 1/9 původního návrhu. Poté byla využívána jako sídlo Vojenského ústředního archivu, v současné době ji spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Objekt je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který ještě zhoršila povodeň v srpnu roku 2002.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

kategorie Tiskové zprávy