KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2016 Čtvrté společné zasedání vlád České a Slovenské republiky v Bratislavě
Zpět

Čtvrté společné zasedání vlád České a Slovenské republiky v Bratislavě

Přidáno 27. 9. 2016 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tisková zpráva, 26. 9. 2016
Ministři kultury Daniel Herman a Marek Maďarič dnes projednali během bilaterálního jednání především přípravu společné česko-slovenské výstavy při příležitosti výročí obou zemí a jejich oslav v roce 2018. 

Na straně Ministerstva kultury České republiky byl realizací výstavního projektu pověřen generální ředitel Národního muzea, příspěvkové organizace Ministerstva kultury. Po projednání věci se slovenskými partnery (Slovenským národním muzeem a Slovenskou národní galerií) a dalšími českými partnerskými institucemi (Moravským zemským muzeem, Slezským zemským muzeem a Vojenským historickým ústavem) byl připraven jak podrobnější koncept výstavního projektu, tak jeho základní rámcový rozpočet. Na české straně již pracuje meziresortní pracovní skupina vedená Ministerstvem kultury ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, v rámci které se dotčené resorty pravidelně scházejí a informují se o pokrocích v přípravě oslav těchto výročí. Právě dnes také pověřené instituce podepsaly společné memorandum o spolupráci na přípravě společné česko-slovenské výstavy s názvem „Česko-slovenská/ Slovensko-česká výstava 2018“.

„Během jednání jsme s panem kolegou Maďaričem probrali možnost vytvořit stálou pracovní skupinu s cílem společné účasti při získávání finančních prostředků z operačních programů. Vítám též diskuzi o společném postupu a potřebách vytvoření vhodných finančních nástrojů pro programové období EU 2021 – 2027,“ uvedl po jednání Daniel Herman.

Obě strany prodiskutovaly možnosti spolupráce, formu a další postup v rámci výměny sbírkového fondu tzv. Francouzské sbírky Národní galerie a uspořádání výstavního projektu v prostorách Slovenskej národnej galérie v Bratislavě.

V neposlední řadě ministři kultury projednali plány ČR a SR při budovaní areálu Archeoparku Mikulčice – Kopčany.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy