KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2015 The Business Soirée: Ďábel se skrývá v detailech
Zpět

The Business Soirée: Ďábel se skrývá v detailech

Přidáno 28. 7. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
27. 7. 2015
Když se člověk hlouběji podívá na aktivity vicepremiéra a předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, začne si říkat, jestli má den opravdu jen 24 hodin, nebo zda nemá předseda lidovců protekci u Boha a on mu nějaké ty hodiny nepřidává.

* Poslední pětiletka by se dala označit za vaši úspěšnou éru. V roce 2010 jste se stal předsedou KDU-ČSL, rok poté jste se oženil, další rok se vám narodil syn, v roce 2013 jste vytáhnul stranu zpět do Poslanecké sněmovny a očistil ji od dluhů, loni se vám narodila dcera. Co chystáte na letošek?
Po dlouhé době jde o rok, v němž se nekonají žádné volby, a je tedy možné se soustředit na jiné praktické úkoly. V roce 2015 chci připravit zcela nový zákon o podpoře vědy a výzkumu a dobudovat svůj úřad. Z hlediska vlády pak bude důležité naplňovat její program, což má pro KDU-ČSL zásadní význam, neboť jsme do programového prohlášení dokázali prosadit 80% našich volebních priorit.

* Čemu by se měly vláda a parlament nejvíce věnovat?
Za prvé je nutné zefektivnit správu státu a stabilitu. Což v sobě zahrnuje nejen výkonnější a lepší úředníky, ale také stop vyhazování peněz, omezení všudypřítomné byrokracie a absence dlouhodobé vize, která dusí podnikání víc, než daně. Za druhé potřebujeme více investovat a zkvalitnit naše školství a vědu.

* Vaše strana dlouho váhala s podporou zákona o elektronické evidenci tržeb. Nakonec ale vládou prošel všemi hlasy. Jste s ním tedy spokojeni?
My jsme názor nezměnili. Vždy jsme říkali, že jsme pro řádný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Zároveň jsme měli řadu zásadních připomínek ke konkrétní podobě zákona. Ministerstvo financí některé z nich zodpovědělo a my jsme nechali ve vládě zákon projít. Ale ďábel se skrývá v detailech. Rozhodující bitva o podobu zákona se strhne ve sněmovně. Čímž zároveň říkám, že úplně spokojeni nejsme.

* Stát stále přemýšlí, jak získat co nejvíc prostředků od lidí, lidé naopak vnímají případy, kdy státu utíkají miliardy třeba předraženými nákupy, vnímají podivnosti ve financování politických stran, náhlá zbohatnutí politiků apod. Je síla dát tohle do pořádku?
Ministr financí Andrej Babiš šel do voleb i do vlády s jedním hlavním slibem: že zlepší výběr daní. Zatím se mu to příliš nedaří, ale my mu chceme dát čas, aby tento slib splnil. Přičemž například od elektronické evidence tržeb si KDU-ČSL žádné velké zázraky ohledně zvýšení výběru daní neslibuje, tady nám jde spíše o to ochránit poctivé před nepoctivou konkurencí a nastavit systém tak, aby za prvé fungoval a za druhé neničil drobné podnikatele a živnostníky. Řádově více peněz utíká u velkých firem a my od Andreje Babiše požadujeme, aby svou pozornost upřel primárně sem. Stejně jako na zastavení plýtvání na straně státu. Rovněž prosazujeme co nejpřísnější zákon o financování politických stran. A to podle vlastního vzoru: zásadní je, aby strany byly daleko skromnější, naučily se žít s málem, pak nebude ani tak vysoká potřeba černého financování skrze podivné sponzory a kmotrovské struktury. Jsme třeba pro, aby byly zcela zakázány sponzorské dary stranám od právnických osob a omezena výše darů od fyzických osob. To se ovšem příliš nelíbí hnutí ANO 2011, které je financováno zejména přes firmy Agrofertu a osobu Andreje Babiše. Máte pravdu, pořádek musí být. Jinak lidé nebudou mít žádnou motivaci platit státu daně.

* Často objíždíte vědecká a výzkumná centra. Jak je na tom věda a výzkum v ČR?
S podporou operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace vznikly v ČR desítky nových center, která si ale po skončení čerpání budou muset část peněz na své fungování zajistit sama. Máme zázemí pro opravdu špičkový výzkum, ať už základní či aplikovaný. Nyní ale záleží na tom, jak tato pracoviště dokáží efektivně spolupracovat s univerzitami, se spin-off a start-up firmami, a zajišťovat tak dlouhodobý transfer vědeckých poznatků do praxe a komercializaci výsledků bádání. Obecně bychom se měli do budoucna soustředit hlavně na obory, v nichž můžeme patřit ke světové špičce. Vysoký komerční potenciál mají například nanotechnologie, biotechnologie, ale také IT. Je také nutné rozvíjet mezinárodní spolupráci, protože bez té nemůže být česká věda světová.

* Jak je ČR aktivní v mezinárodní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu?
Česká republika má dobře rozvinutou mezinárodní spolupráci, a to jak přímou mezi jednotlivými institucemi, tak podporovanou programy mezinárodní spolupráce. Je navázána například se Slovenskem, Německem a Rakouskem, z mimoevropských zemí je to pak třeba USA, Korea, Čína, Indie. Nejnovější aktivitou je příprava nové pozice diplomata pro vědu, která bude zřízena při Zastupitelském úřadu ČR v Tel Avivu. V dohledné době by mohla být podepsána dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Černou Horou a kolegové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravují nový běh osvědčeného programu česko-rakouské spolupráce Aktion, který mimo jiné podporuje také spolupráci v oblasti výzkumu. Za zmínku stojí také společné memorandum o spolupráci ve výzkumu a vývoji podepsané mezi MŠMT a jeho bavorským partnerem, Ministerstvem vzdělávání, vědy a umění.

* Na nedávném zasedání Českého svazu vědeckotechnických společností jste mj. řekl, že u vědy, techniky a průmyslu není problém v nedostatku peněz, ale v nastavení systému. Jak by měl být nastaven?
Hlavní problém skutečně tkví v efektivnosti rozdělování peněz, které jsou k dispozici. Prostředky na financování vědy a výzkumu jsou rozděleny do 11 rozpočtových kapitol, jejich distribuci řídí sedm ministerstev, Akademie věd a Technologická a Grantová agentura ČR. Řešením této rozdrobenosti by bylo zřízení ministerstva pro vědu se samostatnou rozpočtovou kapitolou. Problémem je také současná nekoordinace zapojování národních a evropských zdrojů, zde si hodně slibujeme od maximálního využití RIS 3 strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, zkratka je z anglického Research and Innovation Strategy – pozn. red.) a jejího propojení s Národní politikou VaVaI (Výzkum a Vývoj a Inovace – pozn. red.) a Národními prioritami VaVaI. Nastavení systému je také součástí nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který momentálně připravujeme.

* KDU-ČSL nechyběla historicky snad v žádné vládě. Pak přišel její velký pád a s vaším příchodem do jejího čela nastalo znovuzrození. Proč přišel onen pád a co nastartovalo vzestup?
Za prvé na nás v roce 2010 definitivně dolehlo, že jsme po předčasném odchodu Josefa Luxe nedokázali najít adekvátní náhradu, dostatečně silného a schopného vůdce. Za druhé jsme doplatili na celkový pokles důvěry v politiku a tradiční strany - ztratily všechny, ale nás to srazilo pod pět procent. A za třetí samozřejmě šlo o to, že jsme na tomto poklesu důvěry měli svůj podíl. Návrat pak byl založen právě na tom, že jsme se snažili napravit chyby, které vedly k onomu poklesu: Postavili jsme do čela zcela nové politiky s čistým štítem a bez podílu na dění ve vysoké politice v posledních dvaceti letech. Začali jsme šetřit, zprůhlednili jsme financování, splatili jsme dluhy a dokonce se dostali do zisku. A čas v mimosněmovní opozici jsme využili na reorganizaci chodu strany, posílení jejího odborného zázemí a precizování programu. Do vlády jsme se vrátili s jasným závazkem tento program naplňovat. Pokud by to nebylo možné, ve vládě bychom nebyli, neopakovali bychom chybu z let 2002-2006, kdy jsme setrvávali ve vládě přesto, že nás ČSSD válcovala a prosazovala důležité zákony proti naší vůli s komunisty.

* Vaše strana byla vždy spojena s politikou vstřícnou pro rodiny, hlásáte to i nyní. Kdybyste měli rozhodovací většinu, co byste pro ně udělali jako první?
Už jsme prosadili zvýšení slevy na dani na druhé a další dítě. Do závěrů komise k penzijní reformě jsme mimo jiné dostali náš návrh snížit odvody na sociální pojistné rodičům, kteří řádně vychovávají děti, či společný vyměřovací základ pro manžely a partnery. Nyní je na řadě vrácení slev na dani na manželku a děti pro živnostníky, kteří daní paušálem. A kdyby KDU-ČSL měla většinu? Neřekl bych jednu konkrétní věc. Prostě bychom prosadili komplex opatření, který by posílil postavení rodiny coby ekonomické jednotky, ponechal pracujícím rodičům v kapsách více peněz, ocenil výchovu dětí (i v rámci penzijní reformy), usnadnil hledání uplatnění pro ty, kteří se starají o malé děti, zlepšil možnosti kvalitního vzdělávání a přesunul investice do současnosti k investicím do budoucnosti, tedy do vědy, výzkumu a inovací.

* Daří se vám pro svou stranu získávat i hlasy „nevěřících“?
Ano, mezi našimi voliči jich je plná třetina. Ale je tady daleko větší potenciál. Tedy při zachování stávajícího tvrdého jádra tradičních voličů dosáhnout toho, aby nás více volili neukotvení v církvích či nevěřící. Jak říkám “věřící, nebo nevěřící, hlavně myslící”. Musíme se definitivně zbavit image konfesijní strany křesťanů pouze pro křesťany. My jí dávno nejsme, naopak jsme ze všech stran tou nejotevřenější, v komunálních volbách jsme přivedli na radnice zdaleka nejvíce nezávislých zastupitelů. Musíme jen umět lidem lépe vysvětlit, že nemusí chodit do kostela, nemusí být ani věřící, aby nás mohli nejen volit, ale klidně se stát našimi spolupracovníky či členy.

* Jednou jste o sobě řekl, že máte "dědičně prchlivou povahu"? Opravdu takový jste??
Pokud mi sem tam ujede ostřejší slovo, pak to pocítí výhradně moji blízcí spolupracovníci. A ti vědí, že je to jen okamžitá úleva, pokud jsem s něčím opravdu, ale opravdu hrubě nespokojen. A že to nemyslím nijak osobně - a hlavně, že mě to rychle přejde. Myslím, že nemám žádný problém s vystupováním a ovládáním se na veřejnosti.

* Otevřeně jste hovořil o svém boji s roztroušenou sklerózou. Čím se vám daří držet tuto nemoc na uzdě?
Díky lékům, optimismu a štěstí.

* Změnila vás ta diagnóza?
Samozřejmě. Přestal jsem sportovat a plánovat na dlouhou dobu v osobním životě. O to více je třeba mít dlouhodobé vize v politice.

* Stále podporujete nadace, věnující se pomoci lidem s RS?
Založil jsem Nadační fond Bělobrádek, který obecně bude podporovat lidi s handicapem.

* Co je pro vás největší relax?
Rodina.

* Ještě píšete básně? A pořád píšete písničky pro skupinu 6 Na Chodníku?
Málokdy. Občas si potrápím hlavu vymýšlením přesmyček.

 

kategorie Z médií