KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2015 Osobní dopis Pavla Bělobrádka k migraci v Evropě
Zpět

Osobní dopis Pavla Bělobrádka k migraci v Evropě

Přidáno 8. 9. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
8. 9. 2015 Pavel Bělobrádek
Vážení bratři, milé sestry,
obracím se na Vás touto formou kvůli závažnému aktuálnímu problému, jímž je migrace.

Já a celé vedení KDU-ČSL vnímáme, že veřejnost je nervózní, lidé mají přirozeně strach. Z těchto obav a nervozity pak pramení riziko radikalizace společnosti. To je něco, co my, křesťanští demokraté, nechceme, protože je to v rozporu s našimi hodnotami.

Jak doufám víte, KDU-ČSL je v přístupu k otázkám migrace aktivní. Nestrkáme hlavu do písku, většinou jsme to my, kdo jasně formuluje odpovědi na palčivé otázky, kdo se nebojí říkat i nepopulární věci a kdo nepodléhá svodům populismu. Mimo jiné jsme k migraci zřídili pracovní skupinu pod vedením místopředsedy Ondřeje Benešíka. Naše postoje a názory najdete přehledně na stranickém webu pod záložkou Uprchlíci a Evropa. Jedním z důvodů k napsání tohoto dopisu je i upozornit Vás na tento zdroj informací, které by podle mého názoru měl znát každý člen KDU-ČSL.

Všichni si jistě uvědomujeme, že problém migrace nezmizí ani snadno, ani rychle. Najít řešení bude stát hodně úsilí, času a peněz. Avšak to, že Evropa dnes jednoduché a rychlé řešení nemá, neznamená, že KDU-ČSL nemá jasno v tom, jak k problému přistupovat. Vycházíme totiž z principů naší politiky a našich dlouhodobých hodnot.

Za prvé Vás chci ujistit, že vláda i naše strana myslí na bezpečnost občanů. V této chvíli máme plnou kontrolu nad situací a můžete uklidnit své sousedy, že nám žádná invaze nehrozí a že kabinet udělá vše pro její odvrácení, pokud by nám hrozila v budoucnosti. Nepřistoupili jsme na povinné kvóty a prosazujeme řešení imigrace pokud možno mimo hranice EU. KDU-ČSL opakovaně požaduje navýšení naší pomoci pro uprchlické tábory v regionech bojů, abychom lidem v nich zajistili důstojné podmínky, což je nejefektivnější způsob jak zabránit, aby se vydávali na pochod do Evropy.

Je důležité s lidmi mluvit a vysvětlovat jim, že není pravda to, co se jim snaží namluvit radikálové, kteří ucítili ve strachu z migrantů šanci, jak snadno získat politické body. Proto šíří strach a paniku.

Za druhé KDU-ČSL důsledně rozlišuje mezi ekonomickými migranty a válečnými uprchlíky. Ty první musíme rychle vracet zpět. Těm druhým jsme povinni pomoci, pokud budou o naši pomoc stát (o což zatím drtivá většina z nich nestojí). K pomoci nás zavazují nejen Ženevské konvence a naše zákony, ale i křesťanská solidarita a obecně lidskost.

Vím, že tento postoj není populární. Ale my ze svých zásad nemůžeme slevit. Nelze bránit vlastní hodnoty tím způsobem, že od nich sami upustíme, když se nám zrovna nehodí do krámu. Navíc jsem si jist, že i když těch, kteří tento postoj ocení, bude zřejmě menšina, si budou o to více vážit toho, že se nebojíme takto mluvit.

Za třetí KDU-ČSL si dobře uvědomuje, že migraci nemůže Česká republika vyřešit sama. Pokud k nám uprchlická vlna v plné síle dorazí, nepomůže nám ani uzavření hranic. Jde o statisíce zoufalých lidí, kteří nemají co ztratit, protože se nemají kam vrátit a nezastaví je ani ostnatý drát, ani ozbrojená stráž – jedině, že by opět dostala rozkaz střílet…

Musíme hledat společné řešení v rámci EU. Přičemž KDU-ČSL klade důraz na to, aby Evropská unie lépe bránila své vnější hranice, aby se urychlil proces vracení ekonomických migrantů, aby se bojovalo s pašeráky lidí a zejména aby se EU podílela na stabilizaci a pomoci v regionech, odkud pocházejí uprchlíci. Migrační vlnu můžeme zastavit jedině tam, kde vzniká. Rovněž trváme na tom, aby si každá země Unie mohla svobodně zvolit svou vlastní imigrační politiku, odmítáme nechat si ji diktovat shora.

Je třeba otevřeně přiznat, že EU účinnou společnou politiku v oblasti migrace zatím nemá. Tlak na přerozdělování běženců není řešením problému, ale pouze jeho rozložením na více zemí. Rovněž je jasné, že i když se podaří nalézt shodu, potrvá roky, než se podaří situaci v oblasti migrace zlepšit. Nehrajme si proto na všeználky – jak to činí radikálové, kteří mají vždy po ruce řešení, které je stejně jednoduché, jako špatné. Žádná snadná a rychlá řešení neexistují. To ale neznamená, že KDU-ČSL bude skládat ruce do klína. Protože kdo v obavě, že může udělat jen málo, nečiní nic, dopouští se strašlivého omylu. Opakujte lidem naše návrhy a přístupy. Jsem přesvědčen, že jsou správné, i když je zatím neumíme všechny prosadit. My nejsme naivní, dobře si uvědomujeme, že nezvládnutá imigrační vlna představuje zásadní hrozbu pro naši společnost, pro náš sociální, ekonomický, právní a hodnotový systém, pro naši bezpečnost. Ale také dobře víme, že silné řeči a chřestění zbraněmi a ostnatými dráty nám nepomůže. Naopak vyvolávání strašáka vnějšího nepřítele vytváří riziko potlačení naší vlastní svobody a demokracie, s čímž máme smutné historické zkušenosti.

Za čtvrté je migrace příležitostí, jak upozornit veřejnost na naši dlouhodobou prioritu, jíž je boj s demografickým deficitem a podpora pracujících rodičů. Jasně se tu ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme varovali před vymíráním české populace, ačkoli nás skoro nikdo neposlouchal.

Jsem si jist, že dnes už nám lidé naslouchat budou. Že nás budou nejen poslouchat, ale že nám budou i rozumět, když budeme říkat, že odmítáme návrhy, aby se imigrace stala univerzální odpovědí na nízkou porodnost. Jsem si jist, že lidé budou souhlasit s naším postojem, že je lepší nechat více peněz v kapsách našich rodin a podpořit výchovu nové generace, než dovážet imigranty. Platí nepřímá úměra: čím méně českých dětí, tím větší tlak na přijímání migrantů.

Závěrem Vás chci požádat, abyste v otázce migrace byli aktivní. Abyste využili informace z našeho webu, abyste vysvětlovali politiku KDU-ČSL lidem. Jak se říká, zvládnutý problém je vyhraná příležitost. Když ukážeme, že máme jasné názory, že máme návrhy na řešení, když místo šíření strachu budeme s veřejností otevřeně diskutovat a zároveň se nebudeme bát přiznat, že na některé otázky prostě nemáme odpovědi, voliči to ocení. Ne všichni, ale ta rozumnější část určitě. Rozumní lidé ocení, že nejsme bezcitní extremisté, že chceme pomáhat skutečně potřebným a že si na druhé straně uvědomujeme všechna rizika a přistupujeme k problému pragmaticky a s maximálním ohledem na bezpečí našich občanů.

Věřím, že máme lidem v problematice migrace co říci, možná o hodně více než jiné strany. Tak ať je náš hlas slyšet. Je to hlas rozumu, odpovědnosti a solidarity. Je to hlas křesťanské demokracie.

Pavel Bělobrádek
předseda KDU-ČSL