KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2015 Ministr kultury podepsal Memorandum o porozumění s Korejskou republikou
Zpět

Ministr kultury podepsal Memorandum o porozumění s Korejskou republikou

Přidáno 2. 12. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tiskový zpráva, 2. 12. 2015
Ministr kultury Daniel Herman a první náměstek korejského ministra kultury, sportu a turismu pan Park Min Gwon podepsali dnes Memorandum o porozumění. Dohoda mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury, sportu a cestovního ruchu Korejské republiky se týká spolupráce v oblasti kreativních průmyslů.

Kulturní spolupráce mezi ČR a Korejskou republikou má dlouholetou tradici; česká kultura se těší v Koreji velké popularitě. V Soulu například působí orchestr Seuloratorio – organizátor celosvětové Dvořákovské soutěže v komponování. Orchestr se specializuje na interpretaci děl A. Dvořáka. O čilé kulturní spolupráci svědčí například řada těchto realizovaných projektů a akcí:

 Výstava „The Story of Bohemian Glass“, kterou připravilo Národní muzeum Praha a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze pro National Museum of Korea v Soulu. Celkem 295 předmětů přiblížilo korejským návštěvníkům historii českého uměleckého sklářství od 19. století do současnosti. Výstava se konala od února do dubna 2015.

 V rámci připomínek 25. výročí navázání diplomatických vztahů vystoupilo na společném česko-korejském koncertě v Kongresovém centru v Praze za českou stranu Stamicovo kvarteto. Koncert proběhl pod záštitou ministra kultury.

 V říjnu 2015 se ČR již potřetí zúčastnila veletrhu PAMS (Performing Arts Market) v Soulu, letošní prezentace byla zaměřena na loutkové divadlo. Českou prezentaci připravila příspěvková organizace Ministerstva kultury, Institut umění – Divadelní ústav, spolu s Českým centrem v Soulu. V rámci veletrhu PAMS se představilo mj. Divadlo Continuo, jehož účast finančně podpořilo MK ČR ze svého grantu na podporu vývozu české kultury do zahraničí.

 Na Pražském Quadriennale 2015 se Korea představila ve Studentské sekci.

 Nakladatelství Argo realizuje projekt českých překladů 10 titulů moderní korejské literatury. Zatím vyšly dva překlady, korejští autoři navštívili letos Prahu (Noc literatury, Svět knihy). Za tento projekt dostal ředitel nakladatelství Argo v Koreji cenu za propagaci korejské literatury.

 Ministerstvo kultury podporuje překlady české literatury v zahraničí, jako příklad lze uvést knihu Miloše Urbana Sedmikostelí, jejíž překlad podpořilo MK ČR částkou 60 000 Kč.

 Další příspěvková organizace MK ČR - Česká filharmonie - Koreu pravidelně navštěvuje v rámci svých asijských turné, naposledy to bylo v říjnu letošního roku.

 V lednu 2013 obdrželi cenu MK ČR Artis Bohemiae Amicis organizátoři Busan International Film Festival, kde je pravidelně prezentována česká filmová tvorba.

 Příspěvková organizace MK ČR Národní galerie v Praze realizovala výstavu „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl. České umění 1905 – 1943 ze sbírek Národní galerie v Praze“ (24. 1. – 28. 4. 2013). Partnerem projektu byla National Museum of Contemporary Art v Soulu. Jednalo se o první představení českého malířství v Koreji.

 Činohra Národního divadla vystoupila na Světovém festivalu národních divadel 2011 v Soulu s inscenací „Věc Makropulos“. Jednalo se o první výjezd činohry ND na asijský kontinent.

 Národní knihovna je první nositelkou prestižní ceny UNESCO – Jikji – Paměť světa, a sice za svůj příspěvek k ochraně a zpřístupnění dokumentárního dědictví.

 Na poli tradiční lidové kultury probíhá intenzivní spolupráce v rámci ICCN (Inter-City Intangible Cultural Cooperation Newtork); jde o organizaci, přidruženou k UNESCO.

S ohledem na společné přání podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti tvůrčích odvětví, s důrazem na narůstající význam kreativních průmyslů pro prosperitu a rozvoj národních ekonomik České republiky i Korejské republiky i vzhledem k dynamickému nárůstu významu kreativních průmyslů v různých odvětvích kultury tak obě strany nastartovaly účinnější kulturní dialog mezi Českou a Korejskou republikou.

Účelem právě podepsaného memoranda o porozumění je posílit spolupráci v oblastech, týkajících se kreativních průmyslů, a to prostřednictvím výměny lidských zdrojů v kreativních odvětvích a výměny informací či koprodukcí.

Ke vzájemnému prospěchu v oblasti kreativních průmyslů si účastníci dohody určili hlavní oblasti spolupráce, které zahrnují hudbu, scénická a výtvarná umění, muzea, galerie a knihovny; dále pak řemesla, architekturu, média, audiovizi či animace.
Ministr kultury Daniel Herman po podpisu Memoranda řekl: „Spolu s korejskou stranou jsme podpisem Memoranda odstartovali užší spolupráci, související i s kulturním dědictvím obou zemí. Spolupráce bude zahrnovat sdílení osvědčených postupů, výměnu a sdílení informací i zkušeností z oblasti tvůrčích odvětví, reciproční návštěvy a výměny odborníků i dalších expertů, společné pořádání seminářů a workshopů, spolupráci na společných projektech, usnadnění a podporu spolupráce mezi příbuznými institucemi obou zemí i v neposlední řadě i vzájemnou spolupráci na poli ochrany duševního vlastnictví. Těší mne, že realizaci našich společných kulturních aktivit nebrání ani větší geografická vzdálenost.“

Simona Cigánková
Tisková mluvčí MK ČR

kategorie Tiskové zprávy