Zpět

Islám a Evropa

Přidáno 26. 2. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
V refektáři Emauzského kláštera Na Slovanech se v úterý 24. února sešlo 117 účastníků, které přilákala odborná konference Islám a Evropa. Konferenci připravila odborná komise KDU-ČSL pro zahraniční politiku a záležitosti EU ve spolupráci s Evropskou akademií pro demokracii. Záštitu nad konferencí převzal místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a KDU-ČSL Jan Bartošek, který také pronesl úvodní referát. 

Přednášející:
Doc. Pavel Hošek, Th.D., ordinovaný kazatel Církve bratrské a vedoucí katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty UK, velmi zajímavě hovořil na téma „Islám a křesťanství, společné rysy a rozdíly“.

Dr. Daniel Křížek, Ph.D., se zajímá o islám jako náboženství, o islámské dějiny a kulturu, antropologii islámu a současný Blízký východ. Těchto okruhů se týkalo i jeho vystoupení „Normativní versus žitý islám“.

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., vystudoval arabistiku a islamologii na Filosofické fakultě UK. Věnoval se dějinám Saudské Arábie a je třetím rokem ředitelem Orientálního ústavu Akademie věd. Přednáška „Politický islám, vývoj a směřování“ přinesla pro mnohé nové a poučné informace.

JUDr. Pavel Klucký, kariérní diplomat MZV, ředitel odboru Blízkého východu a severní Afriky hovořil o současných projevech islámského radikalismu a bezpečnostních hrozbách pro Blízký východ a Evropu.

JUDr. Josef Koutský, kariérní diplomat MZV, se dlouhodobě věnuje blízkovýchodní problematice. Pracoval v diplomatických funkcích na velvyslanectví v Libanonu, Spojených arabských emirátech, Sýrii a Libyi. Velmi živě popsal Libyi jako rozpadlý stát, který představuje prostor pro extremisty.

Ing. Jaroslav Ludva, kariérní diplomat MZV, působil jako velvyslanec v Uzbekistánu, na Filipínách, Spojených arabských emirátech a nerezidentně v Jemenu. Jeho vystoupení ukázalo Spojené arabské emiráty jako fungující a nábožensky tolerantní stát.

MUDr. Zuzana Roithová, MBA, bývalá ředitelka Fakultní nemocnice Královské vinohrady, ministryně zdravotnictví, senátorka a poslankyně Evropského parlamentu. Hovořila o sporu o náboženské symboly v EU.

Po diskusi poděkoval moderátor Jan Kasal všem vystupujícím a za přípravu konference Zdeňku Krejčímu, předsedovi odborné komise pro zahraniční politiku a záležitosti EU KDU-ČSL.

Jaroslav Hulák, ředitel EADAudiozáznam:

kategorie Aktuality