KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2015 Bulharsko hlasuje v referendu o zavedení elektronického hlasování ve všech volbách
Zpět

Bulharsko hlasuje v referendu o zavedení elektronického hlasování ve všech volbách

Přidáno 20. 10. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Tiskové prohlášení, 20. 10. 2015
Zatímco se u nás zabýváme opakovanými analýzami téhož, v Bulharsku, zemi s menší rozlohou, počtem obyvatel či sílou ekonomiky a procentem domácností s připojením k internetu, mezitím již tuto neděli proběhne referendum o tom, jestli si občané přejí možnost elektronického hlasování ve volbách. V případě schválení tohoto návrhu by tak mohli Bulhaři již ve velmi krátké době využít možnost hlasovat elektronicky ve všech budoucích volbách a celostátních referendech. Na podporu budoucího hlasování se postavilo celkem 24 politických stran, koalic či nezávislých iniciativ, zatímco proti jich bylo pouze 6. S napětím tak očekávám celkový výsledek a zda-li se k volbám dostaví dostatečný počet voličů, tak aby bylo referendum platné.

Bulhaři tedy budou v neděli 25. října odpovídat na otázku: „Podporujete možnost hlasovat vzdáleným elektronickým způsobem ve volbách a celostátních referendech?“ A jaký je stav příprav u nás?
30. října 2014 jsem předložil návrh a řešení elektronického hlasování navazující na předchozí přípravy a systém datových schránek (pouze ze zahraničí).

6. – 16. 1. 2015 proběhl výzkum agentury STEM, ze kterého jasně vyplynulo, že třetina občanů je pro co největší usnadnění volby v zahraničí a že tři pětiny občanů podporují změnu volebních pravidel tak, aby bylo umožněno hlasování prostřednictvím internetu už v příštích volbách do PSP. Většina občanů (62 %) se dále vyslovila pro brzké zahájení veřejné debaty k možnosti volby poslanců přes internet.

5. 3. 2015 proběhl v PSP seminář na téma Distanční volby v České republice s využitím internetu - možnosti a rizika, jehož hlavním důvodem bylo doporučení distanční volby zavádět graduálně, od zahraničí a postupem elektronizace.

15. 4. 2015 se konala schůze Koaliční rady, která rozhodla o zřízení pracovní skupiny při Ministerstvu vnitra, složené z odborníků relevantních oborů s přizváním zástupců všech parlamentních stran a definovala pro ni jasné zadání připravit věcný záměr zákona umožňujícího alespoň korespondenční volbu v co nejbližším termínu.

23. 6. 2015 proběhlo první a zatím jediné setkání pracovní skupiny. A jediný “výsledek” je, že stále diskutujeme. Další setkání je plánováno začátkem listopadu.

Žijeme v době internetu, přes který můžeme pohodlně nakupovat, komunikovat se státní správou, přijímat obsílky od soudů s plnou právní účinností, ovládat své bankovnictví. Přesto musíme vždy dojít fyzicky do volební místnosti, což je značně zatěžující zejména pro občany dlouhodobě žijící v zahraničí, ať už z důvodů pracovních, studijních či naprosto soukromých. S výjimkou Estonska tato možnost není zavedená nikde v Evropě, Česká republika je však na druhé straně posledním státem střední Evropy, kde není možné volit ani poštovním způsobem hlasování.

Pokud nezvládneme připravit věcný záměr do konce roku, nebudeme ze zahraničí hlasovat jednodušejí ani v příštích volbách.

Ivan Gabal

kategorie Tiskové zprávy