KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2014 Tomáš Zdechovský: Vítejte v Absurdistánu, promiňte v Česku
Zpět

Tomáš Zdechovský: Vítejte v Absurdistánu, promiňte v Česku

Přidáno 7. 4. 2014 tiskové oddělení
Pokud se někdy ocitnete v roli příjemce peněz z evropských fondů v rámci ROP Severovýchod a v dohledné době se nic nezmění, můžete si být téměř na 100 % jistí, že obdržíte e-mail, ve němž se dozvíte následující: „Všechny dotace, poskytnuté v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, podléhají přezkumu Evropské komise, která je oprávněna rozhodnout o slučitelnosti dotace se společným trhem, tj. zejména o tom, zda poskytnutá dotace zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu.“
 Samozřejmě se nabízí otázka, proč se o slučitelnosti dotace se stanovenými podmínkami nejednalo už při samotném procesu jejího schvalování, ale přejděme pomalu k další části dopisu, kde se také praví, že „pokud by Evropská komise dospěla k závěru, že poskytnutá dotace je protiprávní veřejnou podporou, je oprávněná nařídit její vrácení, a to včetně příslušných úroků.“

Za chyby úřední zaplatí občan

Zatím se zdá být divným stále jen to, že mohl být schválený projekt, který nesplňuje patřičná kritéria, ale čtěme, co se zde ještě píše: „Na základě rozhodnutí Evropské komise o navracení protiprávní podpory včetně úroků by Regionální rada byla povinna stanovenou částku vymáhat po příjemci.“ Tady ale končí veškerá legrace, odpovědnost za posouzení toho, zda je projekt dobře připravený a je v souladu s požadavky na něj kladenými, přece leží na příslušných úředních, a ne na příjemcích dotace!

Zkrátka a dobře, za nezodpovědnost za neschopnost českého úředníka by neměl platit chudák příjemce dotace. To, jestli splňuje či nesplňuje problém veřejné podpory, by se snad mělo řešit před udělením dotace. Navíc výklad blbého českého úředníka je, že když "propaguji penzion u vody s kapacitou 30 lůžek", může to být bráno za veřejnou podporu. Mimochodem, když se ubytuje celý penzion, ovlivní to trh v EU? Celé je to postavené na hlavu, nemyslíte? Vítejte v Absurdistánu, promiňte v Česku.

Přeji hezký den a veselou mysl!


zdechovsky.blog.idnes.cz/c/404107/Vitejte-v-Absurdistanu-prominte-v-Cesku.html
kategorie Z médií