A jak kartu používat. No k tomu se přece vytiskne brožurka a člověče - starej se. Jak zaznělo na jednom semináři:“Úřad práce přeci není školka, aby se staral.“ A ti méně zdatní - ať si nějak poradí. A nebo ne. Co třeba zkusit model, že je pošleme na sociální odbory, ať jim vysvětlí jak s kartou zacházet. Že jim to bere čas, který by měli věnovat smysluplnému šetření v terénu, kontaktem s klientem a skutečné sociální práci? To není důležité. Přednější je suplovat činnost banky a vysvětlit jim tento bankovní produkt dopodrobna.

   Dovedete si to představit, získat takový obchod? To je paráda - za státní peníze vám státní zaměstnanci dělají dealery vašeho zboží. Prostě skvělé. A těch nových bankovních účtů!

      Pravda, můžete si nechat peníze automaticky převádět na svůj účet, ale proč tedy to celé a proč neposílat rovnou. K čemu tento mezikrok?

   Účty, které nejsou potřeba. Pravda, jsou tací, kteří potřebují kontrolu jak hospodaří s penězi, které v dávkách dostávají. Ale co třeba zdravotně postižení?  Jim to přemýšlí, jen mají omezení např. v pohybu a peníze z bankomatu si ani při dobré vůli nemohou vyzvednout. Plně chápu, že nemají potřebu si sjednávat osobu, která jim pro peníze zajde. A přitom současný systém složenek byl funkční a klientům vyhovoval.  Potřeby  klienta? Koho to na MPSV vedené ministrem Drábkem a náměstkem Šiškou zajímá? Cožpak je tu ministerstvo pro lidi?

  No a  abych nezapomněl ještě na ty sKarty. Zavedení karet přes šikovné klienty se zhodnotí jako dobrý počin a pustí se dál.  Dlouhodobě se tomuto kroku nedá vzdorovat, protože ať už chcete nebo ne, jestli chcete pobírat dávky, stanete se klientem České spořitelny. Že se to zdravotně postiženým nelíbí? Nevadí, nechají se až na konec a karty se jim dají jako posledním. Snadno se řekne - všichni už ji mají a vy stále děláte problémy. V médiích se patřičně zdůrazní úspory (o kterých stále více pochybuji), a klady a počká se, až téma mediálně „vyšumí“.

   Jsme v situaci, že už vůbec nejde o klienty, ale o obchod. Firmy s akciemi na doručitele realizují obchody, banka má nové zákazníky. A zdravotně postižení? O ty tady vůbec nejde. Ti už to přeci nějak vydrží, nebo ne?