KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2011 "Náboženské otázky nepatří do politiky", říká Stanislav Juránek
Zpět

"Náboženské otázky nepatří do politiky", říká Stanislav Juránek

Přidáno 6. 1. 2011
Ilustrační foto

Parlamentní listy | 5.1.2011 | rubrika: Rozhovor | strana: 15 | autor: VĚRA VORTELOVÁ

Stanislav Juránek je jedním z nemnoha politiků, kteří symbolizují naději KDU - ČSL, že se strana vrátí do vrcholové české politiky. Na sklonku minulého roku jsme s novým senátorem hovořili o vývojových peripetiích jeho strany, zkušenostech hejtmana a prioritách v horní komoře Parlamentu.

* Loni se KDU - ČSL nedostala do dolní parlamentní komory. Překvapilo vás to?

Nijak zvlášť, i když mě to mrzí. Ke ztrátě naší popularity docházelo postupně a vedení strany, v níž se za posledních dvacet let vystřídalo několik předsedů, nedokázalo na tento varující trend vhodně reagovat. Ostatně zpráva z našeho nedávného sjezdu tyto problémy poměrně jasně a jednoznačně analyzuje.

* V široké veřejnosti přetrvává představa z minulého režimu, že KDU - ČSL je spíš náboženský spolek než představitel moderních křesťanských a demokratických hodnot. Kde by podle vás měla strana hledat v politickém spektru své místo?

Někde ve středu a řekl bych spíš na levém středu. Zatím jsme však ještě nedokázali ani dost důrazně akcentovat obecné křesťanské hodnoty. Lidé si nás spojují s ostře antikomunistickými postoji, jimiž se strana z pochopitelných důvodů dlouho snažila odpoutat od své minulosti v Národní frontě, a s katolicismem. Ale ve skutečnosti nejsme propojeni s žádnou církví. Například jeden z našich místopředsedů je evangelík.

* Jakými tématy by tedy měla KDU -ČSL oslovovat širokou veřejnost?

Těmi, která jsou důležitá pro všechny občany této země. Sociálními, ekonomickými, kulturními, ale i otázkami vzdělávání, životního prostředí a způsobu života. To zatím bohužel nedělala. Náboženské otázky, byť by byly pro jednotlivce sebedůležitější, patří do soukromí a náboženských komunit, nikoli do politiky.

* V Senátu jste byl zvolen do výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Na jakou problematiku se chcete soustředit?

Avizoval jsem ji již ve svém volebním programu. Zejména v současné době považuji za velmi důležitý rozvoj víceletého financování neziskového prostoru. Pokud mají organizace nastavený plán na několik let dopředu, mohou efektivněji rozvrhnout finanční prostředky a uskutečňovat víceleté projekty, které jsou v případě každoroční nejistoty jen stěží představitelné. Víceleté financování tak zajišťuje vyšší stabilitu v neziskovém sektoru a v důsledku snižuje i finanční náklady. V Jihomoravském kraji jsme jako první prosadili takové financování v oblasti sociálních služeb. Neziskovky mají zaručeno krajské spolufinancování ve výši třiceti procent v horizontu pěti let. Díky takovému opatření mohou plánovat a jejich investice se neopakují. Potom se nestává, že by z roku na rok zanikaly pro nedostatek finančních prostředků.

* Přineslo již toto opatření hmatatelné výsledky?

Podle statistiky skončilo loni v Jihomoravském kraji v přepočtu na obyvatele neziskových subjektů méně než v jiných krajích. Tento trend naznačuje i letošní rok. Podobné opatření by chtěla KDU - ČSL prosadit i na celostátní úrovni.

* Proč se zatím podobné opatření s evidentními pozitivními efekty nedaří uplatňovat ve všech krajích?

Je to otázka osobní odvahy a schopnosti přesvědčit o jeho prospěšnosti zastupitelstvo, složené z reprezentantů různých politických stran.

* Jako starosta městské části Brno-Židenice jste prosadil rovněž ojedinělý a náročný projekt revitalizace bytového fondu v Juliánově.

V této lokalitě se nám v období ekonomické prosperity podařilo formou bytové nástavby vybudovat tisíc nových bytů a kompletně zrekonstruovat panelové sídliště odsouzené de facto k likvidaci. Dotace ministerstva pro místní rozvoj a prostředky naší městské části jsme přednostně investovali do jednoho velkého projektu na zlepšení bydlení obyvatel, kteří se na něm částečně finančně spolupodíleli. Časem se naším záměrem inspirovaly i další dvě části moravské metropole. Podařilo se tak bez ohledu na politickou příslušnost prosadit veřejně prospěšné projekty a smysluplně a hospodárně využít většího objemu finančních prostředků.

* Proč se podle vás zastupitelstva dlouhodobým projektům spíše vyhýbají?

Jsou pro komunální politiky velmi pracovně i časově náročné a vzhledem k delší realizační době se jim nemusí jejich efekt v příští volební kampani zúročit. Velké projekty by však nastartovaly rozvoj nejen regionů, ale celé republiky.

***

ING. STANISLAV JURÁNEK

> Od r. 1995 člen KDU - ČSL
> V období let 1996-2000 starosta MČ Brno-Židenice
> V letech 2000 až 2008 hejtman Jihomoravského kraje
> Letos zvolen senátorem