KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2011 Místo uhlobaronů podporujeme izolatéry
Zpět

Místo uhlobaronů podporujeme izolatéry

Přidáno 14. 3. 2011

Reakce na vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci prolomení územních ekologických limitů těžby ze dne 10. 3. 2011 - tisková zpráva z 11. 3. 2011

KDU-ČSL, která vždy konzistentně podporovala udržení územních limitů těžby, zásadně nesouhlasí se závěry tzv. expertní studie Ministerstva průmyslu a obchodu, které měly popsat stav teplárenského odvětví.
Tato studie vznikla účelově s cílem znovu otevřít debatu o prolomení či neprolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách. „Nezávislá“ teplárenská komise MPO dospěla k verdiktu. Ten vzhledem k jejímu složení nemohl ani překvapit: uhlí za limity je údajně nutné k tomu, aby nevzrostla cena tepla. Toto zásadní tvrzení, které dnes prezentoval ministr průmyslu, však trpí zásadními nedostatky.

Vázat cenu tepla na existenci limitů je naprosto účelové a neopodstatněné. Cenu tepla by prolomení limitů v nejbližších deseti letech rozhodně neovlivnilo. Dle informací samotného ministerstva by k navýšení cen tepla mělo dojít v roce 2015, nicméně k těžbě za limity by nedošlo dříve než v roce 2023.
Vynaložená nemalá cena za studii, která přinesla takto zkreslené závěry, měla být raději využita pro podporu zateplování domů nebo rovnou v rozpočtu ušetřena.
Podpora aktivity zateplování objektů by přinesla úspory občanům, snížila by závislost na dovozu plynu a ušetřila uhlí – naši jedinou strategickou surovinu.
Tato podpora by zároveň snížila dopady krize ve stavebnictví. V zakázkách na zateplování by mohlo najít práci 10-15 % pracovníků ve stavebnictví, kteří jsou ohroženi útlumem veřejných zakázek a snížením poptávky po stavebních pracích.

Kontakty:
Ing. Hana Nováková, členka energetické komise KDU-ČSL
e-mail: hana.novakova60@tiscali.cz, tel.: 777 183 805