KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Archiv 2010 Vlastimil Břicháček: "Ztráta není výhra"
Zpět

Vlastimil Břicháček: "Ztráta není výhra"

Přidáno 8. 4. 2010
přesto, že mnozí naši neúspěšní politici tvrdí, že jsme až tak moc neztratili. Vždyť počet získaných hlasů v letošních volbách byl mnohem vyšší než ve volbách před čtyřmi roky. Ano byl vyšší, ale ztráta, byť jediného hejtmana, který hájil barvy KDU-ČSL a ztráta třech senátorů je prohrou která nutí k zamyšlení jak nepříznivý stav napravit.

Nepatřím mezi členy KDU-ČSL, kteří dovedou křičet a následně radit, když se něco nepodaří. Naopak snažím se patřit k lidem, kteří upozorňují na chyby, které z mého pohledu děláme díky zavádějícím nebo chybným informacím a snažím se hledat řešení k jejich nápravě. Jedním „nepodárkem“ jsou jistě letošní krajské a senátní volby a nejsem daleko od pravdy, když tvrdím, že jim předcházely, rovněž „propadající“ parlamentní a komunální volby v roce 2006.

Na rozdíl od mnohých z vás nevidím hlavní důvod neúspěchu strany v činnosti předsedy Čunka. Naopak jsem přesvědčen, že jeho velmi odvážný přístup k řešení nepopulární romské otázky a jiných ožehavých problémů v naší společnosti se u mnoha starostů, členů samosprávy a v neposlední řadě i samotných občanů setkalo s pochopením a sympatiemi. Bohužel aféra vyvolaná jeho bývalou tajemnicí a následně, ne zrovna dobře vysvětlenými problémy s jeho finančními konty straně na popularitě nepřidalo.

Problém já osobně vidím, že jsme přestali, tak jako i jiné pravicové strany naslouchat obyčejným lidem na ulicí,v kostele v tramvaji či autobusu nebo třeba i v hospodě. Vždyť rádoby „reformu“ zdravotnictví odsoudili snad všichni lidé, kromě autora a jeho přisluhovačů. Zrovna tak problém s rovnou daní a dalších problémů, které se dotýkaly přímo občanů. Bohužel i naše strana přistoupila na reformy z dílny ODS a zařadila je do svého programu, aniž by problematiku dostatečně vysvětlila členské základně. To jsou kromě jiného věci, které lidi štvou, ale to všichni víte velmi dobře jako já. Nesmí se také zapomínat, že v lidech stále přežívá kus komunismu, kdy vládla, kromě komunistických funkcionářů a pár podvodníků, „rovnoměrně rozdělená bída“. Nic nebylo, ale všechno se sehnalo. Lidé měli práci, i když se dělalo na sklad, nebo se zboží vyváželo do Vietnamu výměnou za rýžová košťata. Lidé opět rádi věří těm, kteří slibují, že opět obnoví, byť ztrátové provozy a dál se bude jezdit na rekreace za“ pusinku“.... Je známo, že slibem nezarmoutíš a nic neztratíš. Když se sliby nenaplní, tak se vždycky nějaké vysvětlení najde. Musíme však uznat, že ČSSD zahrála pěknou písničku, na kterou lidé slyšeli, byť s falešným textem.

Ale opět se vrátím ke komunální politice. 16 let - 4 volební období jsem zastával funkci starosty, nyní druhým rokem jsem místostarosta, a proto se budu vyjadřovat pouze k politice na nejnižší úrovni tj. MČ potažmo m. Brna. Starostové nebo jejich zástupci jsou jak známo první lidé, ke kterým občané -voliči mají nejblíže. Se svými problémy se obrací na ně nejen členové stran, za které byli zvoleni, ale také nestraníci a to velmi často i s otázkami týkajících se činnosti zastupitelů zvolených, za KDU-ČSL na všech úrovních samosprávy. Je těžké jim něco vysvětlovat, když mnohdy sami postrádáme i ty nejjednodušší, pravdivé informace o dění ve straně, a už vůbec nemluvě o postojích, práci a vzájemných vztazích našich poslanců a senátorů v PČR. Tedy ve „vysoké politice“. Prostě na nás a nebojím se říci stranické dělníky, kteří dobrovolně svojí nezištnou a mravenčí prací mezi občany, vytvořili pomyslné stupínky, po kterých vystoupalo jejich přičiněním mnoho zastupitelů do funkcí ve vyšších správních celcích, poslanců a senátorů, nevyjímaje /až na malé výjimky/, kteří se ale pak na nás, lidově řečeno, vykašlali a na naše názory a připomínky neberou zřetel. Kde jsou ty doby, kdy si naši poslanci zvali lidovecké starosty a jejich zástupce do parlamentu, aby si vyslechli jejich názory a požadavky. Kde jsou doby, kdy pravidelně v Brně se jednání klubu KDU-ČSL zúčastňovali nejen členové zastupitelstev MĆ a zastupitelé m. Brna, ale také se pravidelných každotýdenních pondělních klubů zúčastňovali poslanci, senátoři nebo pozvaní významní hosté z politické, hospodářské nebo kulturní sféry. Pryč jsou také doby, kdy nám tuto aktivitu záviděli zastupitelé m. Brna z jiných politických stran. Jsem přesvědčen, že právě zde děláme, a to nejen v Brně, největší chyby, kdy odstupujeme od metody přenosu informací mezi funkcionáři a řadovými členy strany. Dovoluji si znovu podotknout, že ne všichni, zejména starší voliči a příznivci naší strany, mají možnost a dovedou používat počítač. Těmto našim lidem je nutné vhodnou formou problémy vysvětlit, zejména ty, které se dotýkají života běžného občana. Rovněž považuji za nutné oslovit i členy jiných křesťanských církví. Já osobně jsem členem rady starších Církve československé husitské a vím, jakou práci dá přesvědčit naše farníky, že strana KDU-ČSL není jen stranou pro katolíky, jak se mnozí domnívají. Je nutné přesvědčit občany, že KDU-ČSL je strana otevřená všem lidem, kterým není lhostejné, kterým směrem se bude naše vlast ubírat.

Milé sestry a bratři, vím, že všichni nebudete souhlasit s mými názory a je to přirozené. Jsem přesvědčen, že všechno není prohrané, snad na čtyři léta, ale pokud nerezignujeme, jistě se barvy KDU-ČSL na mapě krajů i obsazených křesel v parlamentu a senátu značně rozmnoží. Věřme, nehádejme se, vzájemně se pravdivě informujme a nepovyšujme se a zase bude dobře. Vlastimil Břicháček místostarosta MČ Brno Maloměřice a Obřany