Zpět

Námět

Přidáno 8. 4. 2010
Po vystoupení br. Kalouska jsem reagoval asi velmi tvrdě a zřejmě jsem nebyl sám. V tu dobu jsme byli všichni dosti zmatení po výroku o spolupráci (toleranci) komunistů při sestavení vlády KDU-ČSL a soc. demokratů. Tušil jsem, že by se br. Kalousek tak nezpronevěřil svým ideálům, ale emoce v té době byly silnější až šokující. Nehledě na to, že zastávám názor, že naše politika je opravdu dosti nečitelná pro občany, kteří nejsou křesťany anebo nejsou přímo v KDU-ČSL, ale i pro některé z nás. Neustálé hledání nějakého koncensu a neříkání jasně a přesně, co chceme, se lidem nelíbí. I když tato politika jistě držela na uzdě jak soc. dem tak ODS, ale většina lidí to tak nechápala a chápat nebude. Nejvíce z této situace asi vytěžil do té doby nijak moc známý p. Bursík, který se do ničeho moc nemíchal, s prezidentem si moc nepodával ruce, nic neřešil, ale byl vidět, slyšet a hlavně zván do televize. Zelení dokonce byli pozváni i do sedmičky v neděli, kde místo KDU-ČSL byla pozvána Politika 21 (zřejmě strana zhrzených a opuštěných srdcí). Chápu, proč tato situace vznikla, proč to br. Kalousek udělal, ale pro něj toto rozhodnutí nebylo šťastné, a tak jistě poprávu musí odstoupit a vážím si jej, že bez průtahů, výmluv a hledání nějakých nesmyslných slov odstoupil jako chlap.
Dnes jsem si vyslechl slova br. Kasala a velmi mne potěšila. Řekl, že nový předseda by měl být nový člověk, který ještě tuto funkci nezastával. S tím jen mohu souhlasit a chtěl bych ještě říci, že by to neměla být ani moc známá osoba spjatá s některými prosazovanými zákony (mnohdy v prosazování zákonů jsme působili jako inkvizice a tvrdošíjně jsme je předkládali a novináři z nás udělali omezence, jednoduše asi řečeno byli jsme pro mnoho lidí jen pro smích). Oni neví, že to byla většinou dezinterpretace. Br.Svoboda nedokázal v Praze získat ani 5% a byl předsedou, br. Kasal byl předsedou a je znám již jako předseda, který neumí plynule mluvit, br. Ambrozek je sice mladý, ale v Jihomoravském kraji nedokázal získat také více procent i proto, že třeba v Brně vystupoval při rozhovorech s lidmi nedůvěryhodně, poněvadž se vyslovoval „u nás v Praze". Vím o mnoha mladých lidech, kteří po vyslechnutí nevolili KDU-ČSL, i když původně chtěli. Navíc jižní Morava by podle mne mohla získat min. 15-20% hlasů.
Dobrá by jistě byla předsedkyně strany, jako jediní bychom měli ženu ve vedení a tak mohli získávat hlasy matek a žen a novináři by si zřejmě nedovolili ji nezvat na obrazovku. Byla by to novinka a asi by byla nejčastěji viditelný politik. Dovedl bych si na tomto postě představit (a nejen já, tento názor sdílí mnoho příznivců) ses. Parkanovou, která vždy působí velmi důvěryhodně a velmi inteligentně a razantně, nebo ses. Roithovou, která má podobné vlastnosti a má i tu výhodu, že by přišla z Bruselu. Ses. Schoidrová si pokazila pověst neustálým předkládáním zákona o psech a špatně propracovaným přístupem ke školství.
Naše strana potřebuje novou tvář, novou progresivnější politiku, která by dovedla vysvětlit lidem, co to vlastně je křesťanská politika. Mnoho lidí si to spojuje s náboženskou a církevní politikou. Levicovým voličům vysvětlit, že jsme možná levicovější než oni sami, a podnikatelům ukázat, že je pro nás posvátné slovo soukromý majetek a práva.
Velmi nám záleží na lidové straně a bojíme se, abychom neskončili jako US, ODA, KDS aj. Jsem a jsme přesvědčeni, že máme co říci naším programem a máme koho oslovit, a jsme i přesvědčeni, že snad máme nejlepší program pro všechny, ale neumíme jej prodat, být srozumitelní a lidem schází přímost. Nemají rádi kličkování a nějaké velké vyjednávání, ale jasný přístup.
Přeji všem, aby se podařilo stranu znovu dostat na vrchol politické scény, kam patří, a dostat se tam, kam patříme. Věřím, že s pomocí Boží, ochranou P. Marie a hlavně osvícením Duchem Svatým se to povede.
Jaroslav Hadrava, Oslavany, 26. 8.