KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2015 - Zlín Aktuality Články Kandidátský projev Pavla Bělobrádka před volbou předsedy
Zpět

Kandidátský projev Pavla Bělobrádka před volbou předsedy

Přidáno 26. 5. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto

Milé sestry, vážení bratři, dámy a pánové,

doufám, že se nemusím představovat. Nicméně to, co tady chci říct, jsou tři základní věci. KDU-ČSL je v situaci, kdy - jak jsem řekl na začátku - některé věci má splněny, ale před sebou má další výzvy. Jednou z těchto výzev je, abychom dokázali stranu a její strukturu opět obnovit a dát jí funkční a moderní charakter.

Zdecimování našeho aparátu po roce 2010 bylo značné a vypětí, se kterým jsme pracovali, bylo extrémní. Jsem rád, že nyní už můžeme rekonstruovat aparát v ústředí v Paláci Charitas, můžeme přijímat další pracovníky, kterých tam zbylo skutečně velmi málo. Stejně tak posílení aparátu v regionech bude velmi důležité, a myslím si, že musíme začít vést velkou debatu o rekonstrukci a popřípadě reformě i tajemnického systému.

Je pravdou, že složení předsednictva v minulém období bylo poznamenáno i tím, že Zuzana Roithová část tohoto mandátu vykonávala jako poslankyně Evropského parlamentu. Ale s tím jsme do toho šli, protože jsme chtěli využít v této mimořádné situaci její zkušenost, chtěli jsme využít její vynikající pověst. Od té doby, co Zuzana Roithová není v Evropském parlamentu, její intenzita práce je dramaticky vyšší. Jsem rád, že se takto obětovala a že to fungovalo.

KDU-ČSL v současné době před sebou má určitě výzvy, které se týkají i zahraniční politiky. Musím zopakovat onu unikátní situaci, kdy oba evropské výbory Parlamentu ČR mají naši zástupci. Dáte-li mi důvěru, KDU-ČSL bude pod mým vedením prosazovat hodnoty, které se týkají jak lidských práv, tak mezinárodní politické situace.

Domnívám se, že pro nás je velmi povzbudivé, že v některých regionech již máme více členů, než v tom roce minulém. A je potřeba, abychom se snažili získávat členy i dále. Je jasné, že členská základna je pokladem, který máme. Na druhou stranu, nejenom naši členové nás volí a je potřeba pracovat samozřejmě s dalšími voliči. Nečekejme nějakou dramatickou expanzi, ale systematicky postupujme krok za krokem.

Jsem velmi rád, že i v rámci koalice se nám daří mnohé naplňovat. Ale také musíme říct, že jsme udělali několik chyb a že i v našem předsednictvu jsme ne všechno dotáhli tak, jak jsme si představovali.

KDU-ČSL nabízím pro další dva roky nasazení, zkušenost a cílevědomost. Před námi jsou nejenom krajské volby, ale je před námi skutečně mnoho práce na programu. Plánujeme znovu zahájit programové a ideové konference – ty jsou tím, co nám pomohlo, abychom program měli promyšlený. Mezinárodní spolupráci chceme rozjet v daleko větší míře. Především s našimi partnery – ze Slovenska, z Rakouska, z Německa.

To, co nám velmi leží na srdci je vzdělávání našich členů. Jsem rád, že jsou školení pro nové členy a že jim dáváme možnost, aby neustále na sobě pracovali. Jsem rád, že mnohé z toho, co mělo zaznívat posledních 15 let, nezaznívalo. A jsou to slova, která jsou obsažena v knize, kterou napsal Josef Lux – „Proč volím KDU-ČSL“. Tuto knihu v elektronické formě máme na našem webu a všem doporučuji, pokud ji nečetli, aby ji přečetli. Ti, kteří ji četli před lety, aby si ji přečetli znovu. Domnívám se, že je to četba, která je nadčasová a která jasně popisuje, kdo jsme, že se o tom nemusíme přesvědčovat a že to máme vymyšlené.

Dále mi dovolte, abych řekl v souvislosti s Josefem Luxem takovou zajímavou myšlenku: čím déle jsem ve funkci, tím méně slyším vzpomínky na Josefa Luxe. Domnívám se, že to není tím, že bychom si ho nevážili, že bychom jeho myšlenky nějakým způsobem opouštěli. Ale je to tím, že si ho nespojujeme jako někoho, kdo nás vedl za ručičku a kdo tady byl a kdo by se nám zase měl vrátit, i když to už není možné. Ale je to tím, že jsme jeho myšlenky dokázali přetavit do konkrétní politiky KDU-ČSL, že se umíme s těmito věcmi vypořádat, že žijeme tady a teď a nevracíme se do vzpomínek. Že jsme strana s tradicí a že jsme strana s budoucností.

Jsem připraven další dva roky KDU-ČSL vést jako stranu, která má budoucnost, která chce této zemi přinášet vše dobré, která bude pořád trvat na tom, že nejlepším systémem je sociálně-tržní hospodářství, že lidé mají být zodpovědní, mají být solidární. Že tady máme jednoznačný úkol – dělat maximum pro sebe i pro ostatní. Že tady máme jednoznačný úkol – brát politiku jako službu veřejnosti, jako správu obce.

Možná jsou to pro někoho jenom fráze. Pro nás ne. Věřím, že KDU-ČSL má skutečně na víc. A záleží to na nás, záleží to na okolnostech. KDU-ČSL je tady a já jsem připraven s ní sdílet svůj osud na další dva roky jako předseda.

Zdař Bůh.