KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2015 - Zlín Aktuality Články Kandidátský projev Miroslava Rovenského před volbou 1. místopředsedy
Zpět

Kandidátský projev Miroslava Rovenského před volbou 1. místopředsedy

Přidáno 27. 5. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto
Vážené sestry, vážení bratři,

Ronald Reagan, kdysi řekl:
Politika není špatné povolání. Když uspějete, odměny jsou veliké. A když se znemožníte, vždycky můžete aspoň napsat knihu.

Jsem dlouholetým členem KDU-ČSL a čtvrté volební období za sebou i předsedou středočeské krajské organizace. Svou pozici jsem obhájil naposledy před měsícem se ziskem 87 procent hlasů. Získal jsem tedy silný mandát a jsem předsedou konsolidované, početně silné organizace (máme bezmála 1 200 členů), která má za sebou v posledních letech celou řadu prokazatelných úspěchů nejen v různých volbách, ale nyní také v postupném nárůstu členské základny. Ve Středočeském kraji se nám daří a jsem přesvědčený, že víme, jak na to. I to je jeden z důvodů, proč nyní kandiduji na post prvního místopředsedy.  Své zkušenosti, a věřím, že i řídící schopnosti, chci dát ve prospěch budoucích úspěchů celé KDU-ČSL.

Ve funkci 1. místopředsedy se zejména zaměřím na posilování vlivu členské základny na dění v KDU-ČSL. To je možné jedině obousměrnou permanentní diskusí. Strana musí být živým organismem, kde její členové mají intenzivní pocit tvůrčího uplatnění a možnost kariérního růstu s přímou vazbou na jejich schopnosti a dovednosti.

KDU-ČSL musí být také výrazně aktivnější v komunikaci s médii a veřejností.  V čem se lišíme od našich koaličních partnerů a kde jsou hranice našich kompromisů při vyjednávání s nimi? Mám intenzivní pocit, že tyto základní věci neříkáme dostatečně hlasitě. Jsme málo vidět i slyšet. Přitom máme skvělý a realistický volební program. Tak ho pojďme taky kvalitně prodat!

Víme dobře, že postupný úbytek členů je problémem KDU-ČSL. Ale nejenom jí. Opak zažívá snad jenom ANO, které čelí ataku všemožných konjunkturalistů a politických podnikatelů, kteří v členství v tomto hnutí cítí ekonomický profit. My nejsme dominantní stranou ve vládě a jsme navíc standardní politickou stranou. Takovým momentálně u veřejnosti pšenka nekvete. Politické strany si ale za to bohužel mohou do značné míry i samy. Nenabízejí totiž zrovna přitažlivý způsob fungování. A KDU-ČSL bohužel není výjimkou. S jejím návratem do parlamentu a vlády se na ní nalepilo nemálo prospěchářů a různých rychlokvašek, kteří postupně vytvářejí uvnitř KDU-ČSL paralelní mocenské struktury.  A je jedno jestli jim říkáme analytické týmy, poradci ministrů, či experti. Nevstupují mnozí do KDU-ČSL narychlo a jenom proto, aby byli následně dosazování na vlivné posty? Tyto struktury dokážou postupně paralyzovat a nahrazovat standardní demokratické a kariérní principy fungování každé politické strany. Umrtvují její život a kopou ji tím politický hrob. Naše řadové členy tím demotivují a uráží.

Nedopusťme tedy bujení těchto nešvarů, které stály například na začátku pádu Občanské demokratické strany. My všichni, jak jsme dnes tady, nesmíme zapomenout, co nás vrátilo do horních pater politiky. Poctivá, nezištná a idealistická práce řadových členů. Velmi si jí vážím, věřím v ní a budu na ní stavět i jako místopředseda. Pokud mne podpoříte v kandidatuře, garantuji tvrdou a profesionálně odvedenou práci, velmi pozitivní vztah k lidem a schopnost nadchnout a získat své okolí pro to, v co věřím.

Když jste sem dneska přicházeli, dostali jste ode mne tento malý Zápisník politika. Je v tom určitá symbolika.

Jsem přesvědčený, že pro každého z nás, kteří děláme politiku, je nesmírně důležitou vlastností paměť. Jejím stěžejním zdrojem je schopnost kritické sebereflexe opírající se o uvědomění si nejen prožívané reality, ale i poznání a zapamatování si důležitých okamžiků minulosti. A paměť, jak všichni dobře víte, je věc velmi ošidná. Má tendenci se vytrácet a oslabovat. Budiž Vám tedy tento blok symbolickou malou pomůckou pro zachování paměti nebo psaní knih.