KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2015 - Zlín Aktuality Články Kandidátský projev Mariana Jurečky před volbou 1. místopředsedy
Zpět

Kandidátský projev Mariana Jurečky před volbou 1. místopředsedy

Přidáno 26. 5. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto

Dobré odpoledne, milé sestry, vážení bratři.

Jsem velice rád, že se scházíme v tomto Kongresovém sále, protože si pamatuji, že jeden z důležitých okamžiků v roce 2010, když jsme vypadli z Poslanecké sněmovny a podporovali jsme sounáležitost a týmového ducha, byl úžasný Celostátní ples KDU-ČSL 29. ledna 2011, který se konal právě tady v tomto sále a kde se mnoho z nás sešlo.

A myslím si, že to byla taková ukázka toho, co KDU-ČSL také pomohlo v návratu do Poslanecké sněmovny. A to byl vnitřní týmový duch, sounáležitost a to, že opravdu mnoho z nás dělá v KDU-ČSL výrazně nad rámec svých pracovních povinností – prostě pro to, že KDU-ČSL je naše srdcová záležitost. Já jsem v KDU-ČSL od roku 1999 a musím říct, že těch tři a půl roku mimo Poslaneckou sněmovnu bylo opravdu hodně poučné období. Přál bych si, abychom toto období už nikdy neopakovali, ale zároveň abychom z něho těžili do budoucna a ty premisy, které jsem tady řekl, abychom si je v budoucnu také udrželi.

Hodnotový základ je pro nás nejlepší devizou – daleko víc než peníze na marketing nebo silné PR. Tady se ukázala ta drobná práce na komunální úrovni v krajích, a to, že dokážeme mít za sebou šest úspěšných voleb. Že jsme dokázali na všech úrovních od krajské přes komunální přes evropskou i tu sněmovní znovu získat pozice i mandáty, které jsme neměli. Ale není důležité to, jestli máme ty konkrétní mandáty. Důležité je to, co díky nim můžeme realizovat.

Jsem velice hrdý na to, že dnes má KDU-ČSL nejenom dobrý a vyvážený program, který jsme nabídli voličům před rokem a tři čtvrtě, kdy jsme říkali: „Dáme zemi do pořádku“, ale také při těch úvahách, jestli do této vlády vstoupit. A já jsem si promítal všechny ty narážky, které člověk slyšel na ulicích, že jdeme s každým, že nám jde jenom o ty pozice, o koryta a podobně, abychom byli schopni za dva a půl roku říci: toto jsme také splnili. Toto konkrétně jsme udělali z našeho volebního programu a není toho rozhodně málo. Podpora rodin, která už je dnes realizovaná. Otázka důchodové reformy, o které jsme hodně hovořili, a tento týden pracovní skupina pro důchodovou reformu už tyto konkrétní závěry začíná připravovat, abychom je mohli realizovat v rámci změny prvního průběžného důchodového pilíře.

Jsou tady celé statě našeho volebního programu, které jsou v programovém prohlášení vlády a v koaliční smlouvě. Myslím si, že je také velice důležité, a jsem na to hrdý, že dneska neplatí žádné rozhodné lidovecké „možná“, ale že dnes platí rozhodné lidovecké „ano“ či „ne“. A byl jsem opravdu rád, když jsme mohli na večerním jednání vlády, kde se řešila zahraniční cesta pana prezidenta, říct: tady platí rozhodné lidovecké „ne“ za těchto podmínek.

Velice bych si přál, abychom dokázali skloubit to, co se nám dnes postupně daří naplňovat – tzn. dlouhodobé hodnoty, tradice, ale zároveň, že umíme držet ten prst na tom tepu doby a dokážeme nabízet aktuální programová řešení. A zde si myslím, že máme prostor, kde bychom měli přidat – je to především oblast ekonomická. Oblast hospodářské politiky, kde jsme nebyli stranou, která by měla své experty a na to bychom se měli do budoucna daleko více zaměřit.

Také bychom měli přidat, řekněme, i v naší vnitrostranické práci. Myslím si, že bychom se měli v jednotlivých krajích zamyslet nad tím, jak nám fungují místní organizace. Kladu si otázku, jestli místní organizace, která nepodá ani komunální kandidátku, má pro naši politickou stranu smysl. A myslím, že tady je cesta uvažovat o slučování organizací. A když dokážeme sloučit více obcí dohromady, tak ti lidé dokážou právě mít i toho týmového ducha.

Sestry a bratři, předstupuji před vás jako kandidát na prvního místopředsedu. Za poslední čtyři roky jste viděli mé nasazení, moji práci, mé výsledky a je jenom na vás, jestli mi dáte šanci pro příští dva roky tady tuto práci prvního místopředsedy naplňovat. Přál bych si, aby tady byla „Klidná síla pro budoucnost“.

Děkuji vám.