KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2015 - Zlín Aktuality Články Kandidátský projev Jana Bartoška před volbou místopředsedy
Zpět

Kandidátský projev Jana Bartoška před volbou místopředsedy

Přidáno 28. 5. 2015 tiskové oddělení
Ilustrační foto

Sestry a bratři,

na politickém nebi hvězda KDU ČSL svítí už bezmála století a myslím si, že se nyní nachází v souhvězdí stability, spokojenosti a úspěchu. Lidová strana je postavená na principech víry, zájmů rodiny, péče o slabé a podporou iniciativních řemeslníků, zemědělců, podnikatelů a všechny, kteří chtějí žít zodpovědně svůj život.

KDU-ČSL ani v posledních letech neopustila své základní směřování a znovu se, po volbách 2013, jako posílená a sebevědomá, vrátila do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a je neopomenutelným členem vlády naší země. Za to patří dík především našemu předsedovi Pavlu Bělobrádkovi. Díky Pavle! Současně je také potřeba říci, že velký dík patří všem pracovitým členům naší strany a také naší budoucnosti v řadách Mladých křesťanských demokratů a Mladých lidovců, protože bez vás, kteří jste zůstali věrni značce KDU-ČSL i v dobách těžkých, bychom toho nedosáhli.

Ze všech těchto důvodů nesmíme a nemůžeme připustit experimenty, podle kterých by měla být naše země řízena jako soukromý podnik. Jestliže připustíme premisu státu jako privátní firmy, pak vědomě nahráváme destrukci demokracie postavené 25 let na volné soutěži politických stran.

Cílem vlastníka takového podniku je maximalizace jeho osobního prospěchu. Zatímco cílem demokratické strany, jakou KDU-ČSL je, je prospěch a posilování naší vlasti a hájení práv všech jejích občanů. A právě v těchto oblastech jsme při jednání koaličních rad, kterých se osobně účastním, aktivní a neoblomní.

Prosadili jsme, že pracujícím rodičům doma zůstává více peněz. Prosadili jsme snížení DPH na hygienické potřeby pro kojence. Připravili jsme výborný materiál o hospicové péči.

Chceme-li mír v Evropě, je důležité nepodceňovat obranu naší země. Přitom, jak jsem uvedl, musíme zajistit bezpečný domov pro naše obyvatele a to se neobejde bez navýšení výdajů na obranu.

Odmítám šikanu radnic, měst a obcí, v podobě sociálního inženýrství, v podobě nápadů, které utrácejí státní peníze a rozdávají byty nepřizpůsobivým jedincům. Naopak prosazuji zásluhovost a náš koncept dostupného bydlení, se kterým už mají lidovci pozitivní zkušenosti. Náš návrh nevyžaduje žádný nový zákon, naopak nabízí zhodnocení majetku měst a obcí a současně poskytne střechu nad hlavou jak začínajícím rodinám, tak seniorům.

Snažím se, aby zákony, kterými se zabýváme, nebyly spiskem tzv. „od stolu“, ale aby odrážely realitu. Jako v případě tak často diskutovaného zákonu o hazardu.

Nejen tyto, ale celou řadu dalších problémů jsem v posledních měsících osobně diskutoval s desítkami starostů v Čechách i na Moravě. Zákony mají být maximálně vyvážené a svou vnitřní ideou lidem prospěšné.

V dalším období se chci zaměřit na aktivní práci s krajskými organizacemi a lidoveckým dorostem. Chci pracovat na tom, abychom se stávali ještě ve větší míře atraktivní pro lidi. Je důležité, abychom dokázali ještě lépe vysvětlit, o jaké hodnoty se KDU-ČSL opírá a že jde o hodnoty trvalé a užitečné pro plnohodnotný odpovědný život.

Jsem připraven zužitkovat své veškeré dosud nabyté zkušenosti komunálního politika, krajského předsedy KDU-ČSL v jižních Čechách, místopředsedy strany pro sociální politiku, místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k dosažení co nejlepších výsledků ve volbách.

Zmiňuji to v kontextu výzkumů, které uvádějí, že jsme stranou se zajímavým volebním potenciálem. S potenciálem, který může – a měl by – překročit 10% hranici volebních výsledků.

Budu prosazovat a pracovat na tom, aby KDU-ČSL definovala vize na více než jedno volební období.

Když jsem objížděl krajské konference, citoval jsem Jarka Nohavicu, v jeho citaci vidím budoucnost KDU-ČSL: Chci vidět Baník, jak poráží Barcelonu. Chci vidět KDU-ČSL, která vítězí.

Sestry a bratři, dovolte, abych nám do naší společné práce popřál Zdař Bůh!