Kandidáti

Předsednictvo

Nominovaní kandidáti na pozici místopředsedy KDU-ČSL
Ing. Jan Bartošek
1. místopředseda KDU-ČSL s gescí pro oblast bezpečnostní politiky a kybernetické bezpečnosti, národní hospodářství a dostupné bydlení, vnitřní život strany; poslanec za KDU-ČSL
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
místopředseda KDU-ČSL, náměstek hejtmana MSK
Mgr. Petr Hladík
ministr životního prostředí, místopředseda KDU-ČSL pro oblast životního prostředí
Mgr. Šárka Jelínková
místopředsedkyně KDU-ČSL
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
poslanec za KDU-ČSL, místopředseda KDU-ČSL, předseda Zdravotní komise KDU-ČSL