ČASOVÝ HARMONOGRAM SJEZDU

Sobota 23. 4. 2022

 
 1. Zahájení a uvítání
 • 10:00-10:35
 1. schválení složení pracovního předsednictva, programu, jednacího a volebního řádu sjezdu
 2. volba mandátové, návrhové a volební komise, jmenování 2 ověřovatelů zápisu
 • 10:40 - 11:10 Vystoupení zahraničních hostů
 • 11:10 - 11:40 Vystoupení domácích hostů
 
 1. Zpráva předsedy KDU-ČSL
 • 11:40 – 12:10
 
 1. Vystoupení ministrů a předsedů klubů
 • 12:10-12:25 Anna Hubáčková, Zdeněk Nekula
 • 12:25-12:40 Šárka Jelínková, Marek Výborný
 
 1. Cena předsedy
 • 12:40 – 12:55     3 oceněné osoby
 • 12:55 – 14:00     Oběd
 
 1. Blok voleb
 • 14:00 – 18:00
 1. volba předsedy KDU-ČSL
  • oznámení výsledku volby předsedy KDU-ČSL
  • projev nově zvoleného předsedy KDU-ČSL

  • Pokračování voleb
 2. volba 1. místopředsedy KDU-ČSL
 3. volba místopředsedů KDU-ČSL
 4. volba Celostátní revizní komise KDU-ČSL
 5. volba Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
 6. schválení členů Celostátního výboru KDU-ČSL
 7. schválení členů Celostátní konference KDU-ČSL
Vystoupení spřátelených sdružení (a dalších hostů) – v mezičasech při volbách
 1. 18:00 - 19:00     Návrhy na změny Stanov KDU-ČSL dle § 36
 •  19:00 - 20:00     Večeře
 •  20:00 - 21:00     pokračování projednávání návrhů na změnu Stanov
 

Neděle 24. 4. 2022

 • 10:00 – Zahájení 2. dne
 
 1. Příprava senátních a komunálních voleb
 • 10:00 – 11:00
  • hejtman JHM Jan Grolich – jak vést úspěšnou volební kampaň
  • senátorka Šárka Jelínková – senátní volby
  • 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík – komunální volby
  • prezentace starostů za KDU-ČSL – video na plátně
 
 1. Základní směr politiky KDU-ČSL
 • 11:00 – 13:00
 • 13:00 – 14:00 Oběd
 
 1. Diskuse, návrhy usnesení
 • 14:00 – 14:45    
 
 1. Závěr sjezdu – 14:45
 1. schválení usnesení
 2. závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL
 
 • 15:00 Předpokládaný konec 2. dne