Časový průběh sjezdu

Pátek 29. 3. 2019

10:00-10:35

 • Zahájení a uvítání
 • schválení složení pracovního předsednictva, programu, jednacího a volebního řádu sjezdu
 • volba mandátové, návrhové a volební komise, jmenování 2 ověřovatelů zápisu

10:35-11:05                    

 • Vystoupení zahraničních hostů

 11:05 – 11:50

 • Zpráva předsedy KDU-ČSL

11:50 - 12:15       

 • Vystoupení domácích hostů

12:15 – 12:40

 • Cena předsedy

12:40 – 14:00     

 • Oběd

14:00                     

 • Volba předsedy KDU-ČSL
 • Oznámení výsledku volby předsedy KDU-ČSL,
 • projev nově zvoleného předsedy KDU-ČSL
 • Pokračování voleb
 1. volba 1. místopředsedy KDU-ČSL
 2. volba místopředsedů KDU-ČSL
 3. volba členů Celostátního výboru KDU-ČSL
 4. volba Celostátní revizní komise KDU-ČSL
 5. volba Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
 6. schválení členů Celostátní konference KDU-ČSL
 • Vystoupení spřátelených sdružení (a dalších hostů) – v době sčítání hlasů

19:00- 20:00                   

 • Večeře

20:00-22:00                    

 • Pokračování voleb

22:00                               

 • Předpokládaný konec 1. dne

 

Sobota 30. 3. 2019

10:00 – 11:00      

 • Zahájení 2. dne (možné pokračování voleb)

11:00 – 12:30

 • Návrhy na změny Stanov KDU-ČSL dle § 36

12:30 – 12:45

 • Zpráva o činnosti Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku

12:45 – 13:00

 • Informace o vzniku a práci Hospodářské a podnikatelské unie

13:00 – 14:00

 • Oběd

14:00 – 14:45

 • Vystoupení europoslanců KDU-ČSL

14:45 – 15:15

 • Základní směr politiky KDU-ČSL

15:15 – 17:00

 • Návrhy usnesení, diskuze

Závěr sjezdu

 • schválení usnesení
 • závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL

17:00                    

Předpokládaný konec 2. dne

17:00- 19:00                   

Večeře