KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2019 - Brno Aktuality Usnesení přijatá na Sjezdu KDU-ČSL 2019
Zpět

Usnesení přijatá na Sjezdu KDU-ČSL 2019

Přidáno 1. 4. 2019
Ilustrační foto

Usnesení předkládaná Sjezdu Markem Výborným:
Sjezd KDU-ČSL děkuje Pavlu Bělobrádkovi za vynikající a obětavou práci ve prospěch KDU-ČSL, České republiky a posilování pozice křesťanské demokracie v Evropě.

Sjezd KDU-ČSL děkuje Marianu Jurečkovi za vynikající a obětavou práci ve prospěch KDU-ČSL, České republiky a za jeho přínos k aktivní a sebevědomé zemědělské politice ČR.

Usnesení předkládaná Sjezdu Janem Bartoškem
KDU-ČSL si uvědomuje, že bezpečnost není samozřejmostí a aktivně podporuje činnost lidí, kteří se o zajištění obrany a bezpečnosti ČR zasazují. KDU-ČSL si váží a uznává práci všech bezpečnostních a ozbrojených složek ČR.

KDU-ČSL vidí členství v NATO jako klíčové pro zajištění obrany ČR. Zajištění kolektivní obrany euroatlantického prostoru, které nemá alternativu. KDU-ČSL chce být spojencům spolehlivým partnerem, a proto bude vyžadovat plnění závazků vůči alianci.

KDU-ČSL bude prosazovat aktivní přístup k zapojení ČR do zahraničních operací NATO, EU či OSN, které budou v souladu s mezinárodním právem.

KDU-ČSL bude apelovat na prohloubení vzájemné spolupráce mezi strukturami EU a NATO a bude podporovat vybudování efektivního obraného systému zajištujícího obranyschopnost evropského prostoru.

KDU-ČSL bude trvat na postupném zvyšování obranných výdajů ČR na úroveň 2% HDP nejpozději do roku 2024. KDU-ČSL bude věnovat zvýšenou pozornost struktuře obranného rozpočtu s cílem zajistit, aby rostoucí výdaje směřovaly efektivně ve prospěch bojových schopností Armády ČR. 

Usnesení předkládané Sjezdu Tomášem Krejčím
Sjezd KDU-ČSL ukládá Celostátnímu výboru KDU-ČSL iniciovat a intenzivně vést odbornou diskuzi k procesu přijetí eura tak, aby k přijetí eura došlo v nejbližším možném termínu.

Usnesení předkládané Sjezdu Karlem Pacalem
Sjezd KDU-ČSL vyzývá poslanecký klub KDU-ČSL, aby vypracoval a předložil návrh zákona, který by zvýšil rodičovský příspěvek na úroveň minimální mzdy a zároveň byl navyšován spolu s minimální mzdou.

Usnesení předkládané Sjezdu Pavlou Tůmovou, Janem Martínkem, Františkem Talířem, Markétou Filipovou
Sjezd KDU-ČSL vyzývá orgány strany, aby na svých zasedáních a akcích pořádaných pro veřejnost omezily používání jednorázových plastů a usilovaly o jejich nahrazení ekologicky šetrnějšími materiály.

Usnesení předkládaná Sjezdu Janem Málkem, Janem Gregorem
Sjezd KDU-ČSL odsuzuje útoky a pronásledování křesťanů ve světě, zejména v Sýrii, Pákistánu, Iránu, Severní Koreji a Číně, kde patří k nejvíce ohroženým menšinám. 

Sjezd KDU-ČSL vyzývá ministra zahraničních věcí ČR k podpoře ochrany křesťanů ve světě, například zjednodušením azylového řízení pro křesťanské menšiny. 

Usnesení předkládané Sjezdu Ondřejem Benešíkem, Danielem Hermanem, Janem Gregorem, Janem Málkem
Sjezd KDU-ČSL striktně odmítá, aby ekonomickou diplomacii ČR určoval velvyslanec Čínské lidové republiky, odsuzuje jednání ministryně průmyslu a obchodu ČR Marty Novákové a žádá její rezignaci. Fakt, že zástupce Tchaj-wanu byl dne 27. 3. 2019 na nátlak čínského velvyslance vykázán ze setkání zahraničních investorů se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jichž se řadu let předtím pravidelně účastnil, je naprosto nepřijatelný. Takovéto jednání je nejen nedůstojné a ponižující, narušuje dobré obchodní vztahy s Tchaj-wanem, ale je i v příkrém rozporu se zahraničně-politickým směřováním ČR a s principy svobody a demokracie, k nímž se hlásíme. Sjezd KDU-ČSL podporuje zachování územní celistvosti Ukrajiny, odsuzuje ruskou agresi a podporuje zachování cílených ekonomických sankcí, které Evropská unie uplatňuje vůči Ruské federaci. 
Sjezd KDU-ČSL podporuje přijetí zákona, který uvaluje finanční a vízové sankce na ruské oligarchy podílející se na porušování lidských práv.

Usnesení předkládaná Sjezdu Michaelou Šojdrovou
Sjezd KDU-ČSL vyzývá vedení strany, poslance a senátory KDU-ČSL, aby prosazovali při navazování obchodních dohod ČR hledisko dodržování lidských práv.

Sjezd KDU-ČSL vyzývá poslance KDU-ČSL, aby interpelovali ministryni průmyslu a obchodu ČR a vyjádřili zásadní nesouhlas s odvoláním zástupců Taj-wanu ze setkání investorů na žádost čínské ambasády.

Usnesení předkládané Sjezdu Jaroslavem Polákem:
Sjezd KDU-ČSL, který se koná v roce stého výročí existence strany, konstatuje, že manželství je svazkem muže a ženy, manžela a manželky, svazku, který tvoří základ a předpoklad rodiny, takže žádná jiná definice manželství není z racionálních důvodů možná. 

Usnesení předkládané Sjezdu Pavlem Bělobrádem:
Celostátní Sjezd KDU-ČSL děkuje Michaele Šojdrové, Pavlovi Svobodovi a Tomáši Zdechovskému za úspěšné hájení zájmů České republiky v Evropském parlamentu, zejména za úsilí při odstraňování dvojí kvality potravin, podporu českých zemědělců, prosazování konce střídání času a hájení finančních zájmů Evropské unie. Vzhledem k politické zkušenosti a autoritě mezi poslanci Evropského parlamentu navrhuje Pavla Svobodu v dalším funkčním období na pozici místopředsedy Evropského parlamentu

Usnesení předkládané Sjezdu Štěpánem Bekárkem
Sjezd pověřuje předsednictvo strany, aby zahájilo kroky k vytvoření statutu příznivce a podporovatele strany.

Usnesení předkládaná Sjezdu Blankou Vildovou
Sjezd KDU-ČSL vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby nadále podporovali naplňování účinné koncepce rodinné politiky na všech úrovních státu.

Sjezd KDU-ČSL vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby nadále prosazovali opatření k ochraně manželství a úplných rodin jako záruky nejvyšších jistot pro výchovu dětí a prosperity státu, včetně opatření na zvýšení prestiže mateřství a zkvalitnění péče o těhotné ženy.

Sjezd KDU-ČSL vyzývá volené zástupce KDU-ČSL, aby usilovala o stabilizaci systému péče o ohrožené děti s garancí státu a individuální přístup k ohroženým dětem. Dále, aby podporovali rozvoj trvalé náhradní rodinné péče, včetně pobytových zařízeních rodinného typu pro ty děti, kterým nelze individuální náhradní rodinnou péči zajistit.