Kandidáti

Předsednictvo

Nominovaní kandidáti na pozici místopředsedů KDU-ČSL (v abecedním pořadí)
Ing. Jan Bartošek
místopředseda KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny
Mgr. Ondřej Benešík
místopředseda KDU-ČSL
Mgr. Daniel Herman
ministr kultury
Ing. Marian Jurečka
1. místopředseda KDU-ČSL, ministr zemědělství
Kdo chce, hledá způsoby, kde nechce, hledá důvody.
MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za KDU-ČSL, volený člen CV
Otevřte oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk. /Albert Schweitzer/
Ing. arch. Jaroslav Klaška
1. místopředseda Poslaneckého klubu, volený člen CV
Mým mottem je úryvek ze starozákonní knihy Deuteronomium: „..miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. (Dt 6,5)
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL
„Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro politiku, je můj vztah ke vzdělávání a k učitelskému stavu. Podle mého názoru naše politická reprezentace trestuhodně podcenila ocenění učitelů jako nositelů budoucí prosperity této země."
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
místopředsedkyně KDU-ČSL