ČASOVÝ PRŮBĚH SJEZDU KDU-ČSL 2017

Uvedené časy jsou orientační, mohou se měnit vzhledem k průběhu voleb.
Sobota 27. 5. 2017
 
10:00-10:45   Uvítání, zahajovací procedury jednání
10:45-11:10   Vystoupení zahraničních hostů (EPP, KDH, Fidesz)
11:10-11:40   Zpráva předsedy KDU-ČSL
11:40-11:55   Vystoupení domácích hostů
11:55-12:25   Zpráva předsedy STAN a předsedy KDU-ČSL k volební koalici do PS PČR
12:25-13:45   Diskuze k volební koalici
13:45-14:00   Hlasování o volební koalici KDU-ČSL a STAN
14:00-15:00   Oběd
15:00-15:30   Volba předsedy KDU-ČSL
15:15-15:45   Vystoupení spřátelených sdružení (a dalších hostů) - v době sčítání hlasů
15:45-16:00   Oznámení výsledku volby předsedy KDU-ČSL, projev nově zvoleného předsedy KDU-ČSL
16:00-19:30   Pokračování voleb
a) volba 1. místopředsedy KDU-ČSL
b) volba místopředsedů KDU-ČSL
c) volba členů Celostátního výboru KDU-ČSL
d) volba Celostátní revizní komise KDU-ČSL
e) volba Celostátního rozhodčího sboru KDU-ČSL
f) schválení členů Celostátní konference KDU-ČSL
Vystoupení ministrů KDU-ČSL – v době sčítání hlasů
Vystoupení spřátelených sdružení (a dalších hostů) – v době sčítání hlasů
19:30-20:30   Večeře
20:30-22:00   Pokračování voleb
22:00             Předpokládaný konec 1. dne
 
 
Neděle 28. 5. 2017

  8:30 - 9:30   Mše svatá
10:00-10:30   Zahájení 2. dne – možné pokračování voleb
10:30-10:45   Cena předsedy KDU-ČSL
10:45-11:15   Základní směr politiky KDU-ČSL pro období 2017-2019
11:15-11:30   Návrhy na změny Stanov dle § 36
11:30-11:45   Zpráva o založení a činnosti Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku
11:45-12:45   Diskuze
12:45-13:15   Vystoupení europoslanců KDU-ČSL
13:15-14:15   Oběd
14:15-15:30   Závěr sjezdu – schvalování usnesení
15:30-16:00   Závěrečné slovo předsedy KDU-ČSL
16:00             Předpokládaný konec 2. dne