KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2017 - Praha Aktuality Články Zdravice místopředsedy Evropské lidové strany
Zpět

Zdravice místopředsedy Evropské lidové strany

Přidáno 27. 5. 2017
Ilustrační foto
Vážený pane předsedo Bělobrádku, děkuji Vám za Vaše přivítání dnes ráno. Je pro mne velkou ctí, že zde dnes zastupuji Josepha Daula, předsedu naší Evropské lidové strany.
Doufám, že Sjezd, který bude probíhat v následujících dvou dnech, bude velmi plodný. Jako politik, člen irské vlády a ministr pro evropské záležitosti, navštěvuji mnoho hlavních měst. Nicméně si myslím, že jsem ještě nebyl v tak krásném městě, jako je Praha. Jak dobře víte, Evropská lidová strana je největším politickým hnutím v Evropě. Máme více členů v Evropském parlamentu než kterákoliv jiná strana, téměř polovinu evropských komisařů a také bezpočet premiérů či prezidentů. Toto číslo před několika lety kleslo, což odráží změny, které vidíme v evropské politice. Naším úkolem je spolupracovat jako jedna politická organizace, abychom maximalizovali množství politické reprezentace, kterou máme v Evropské komisi či v Evropském parlamentu, do kterého proběhnou volby v červnu roku 2019, nebo v rámci následného jmenování komisařů.
Role každé členské strany v ELS má obrovský význam. Naším cílem tedy je vytěžit ze společné spolupráce co možná nejvíce. ELS si velice váží Vašeho příspěvku, který Vaše strana k tomuto procesu činí. Úspěch se samozřejmě projeví i ve výsledcích voleb. Naším cílem je zajistit, aby v čele České republiky stála členská strana Evropské lidové strany. Existuje dobrý důvod, proč jsme největší stranou: KDU-ČSL, moje strana Fine Gael v Irsku a další naše sesterské strany – my všichni sdílíme tu nejlepší a nejpraktičtější politiku pro občany Evropské unie. Měli bychom na to být patřičně hrdí a měli bychom hlasitě mluvit o tom, čeho jsme my, Evropané, dosáhli, zejména o tom, čeho během posledních 60 let, kdy existuje Evropská unie, dosáhly strany pravého středu. Nikdy předtím jsme v Evropě nečelili tolika krizím najednou. Od migračních a bezpečnostních hrozeb až po přetrvávající hospodářské obtíže, obavy ohledně směřování Ruska, vzestup populismu na Západě či brexit, obzvláště nevítaný vývoj na prahu mé země. Avšak musíme společně pracovat na řešení všech těchto otázek, směrem zevnitř ven, jako členové EU. Musíme chránit to, čeho jsme v Evropě dosáhli – kontinentu, který již neřeší své problémy skrze násilí, ale prostřednictvím diskuse a vyjednávání. Dosáhli jsme míru a prosperity pro více než 500 milionů lidí, kteří žijí na nejdemokratičtějším kontinentu světa. Zatímco každá z výzev, kterým Evropa čelí, je jiná a vyžaduje jiná řešení, v jejich základech existují jisté fundamentální podobnosti – například stále stoupající tendence populistických hnutí a stran, které se živí lidským strachem. V tomto případě strach pochází z ekonomických, bezpečnostních či jiných obav a nejistot. Podstatou populismu je parazitovat na lidském strachu, předstírat, že lze nalézt řešení a přesto nikdy neposkytnout žádné skutečné odpovědi, které by tyto obavy zmírnily. Rodina ELS a její partneři mají jednu společnou vlastnost, která je pravděpodobně důležitější než ty ostatní. My, kteří jsme v tomto populistickém světě téměř jediní, jsme i nadále politickou rodinou, která svým lidem říká pravdu. Tato pravda není vždy tím, co lidé chtějí slyšet, a řešení problémů, kterým čelíme, jsou mnohdy velmi složitá. Často je snazší kritizovat Evropskou unii, avšak ELS dobře ví, že Evropská unie je v první řadě rodinou členských států. Rozhodnutí, která se dělají v Bruselu a jsou následně vymáhána Evropskou komisí, jsou rozhodnutími nás všech – nás všech volených politiků. To je důvod, proč všichni musíme přijmout kolektivní odpovědnost za rozhodnutí, která jsme udělali v minulosti, a umět si upřímně přiznat, že Evropa sice není ideální, ale může se zlepšit. Tato zlepšení ale mohou vycházet pouze z nás a naší spolupráce v rámci EU, spolupráce, která je čestná a srozumitelná našim lidem. Demokracie, kterou v Evropě máme a jejímž vtělením je Evropská unie, byla dosažena po mnoha stovkách let. Vaše strana, KDU-ČSL, musí, a já vím, že tak i činí, hrát i nadále důležitou roli v České republice a chránit hodnoty, které na tomto kontinentu sdílíme a které chceme uchovat pro příští generace. Tato cesta není v politice vždy jednoduchá, ale úkolem strany pravého  středu v ELS, tedy KDU-ČSL, není dělat jednoduchá rozhodnutí, ale dělat správná  rozhodnutí. Historie nám ukázala, že lidé mají podivuhodnou schopnost prohlédnout plané sliby a nakonec podporovat strany, které mají odvahu a dostatek soudržnosti na to, aby lidem říkali pravdu a stáli za nimi. Podstatou strany, která patří k ELS, je stavět zájmy své země a svých občanů nad své vlastní. Jsem nesmírně rád, že zde dnes mohu být s Vámi.  Věřím, že Vaše diskuze bude plodná a založená na argumentech. Těším se, že se zde na Sjezdu budu moci s mnohými z Vás setkat.
Dara Murphy
místopředseda Evropské lidové strany