KDU.breadcrumbs.homeAkce Sjezd 2017 - Praha Aktuality Články Projev předsedy TOP 09 na Sjezdu KDU-ČSL
Zpět

Projev předsedy TOP 09 na Sjezdu KDU-ČSL

Přidáno 27. 5. 2017
Ilustrační foto
Vážený pane předsedo, vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté,
 
děkuji Vám za pozvání na váš sjezd a za možnost Vás oslovit a pozdravit jménem celé TOP 09.
Mimochodem je to již 11. sjezd KDU-ČSL, kterého mám tu čest se osobně zúčastnit.
Rád bych začal poděkováním za efektivní spolupráci našich europoslanců ve  frakci Evropské lidové strany. Naše společná sedmičlenná delegace je v klubu EPP nepřehlédnutelnou silou, které se daří pozitivně ovlivňovat práci Evropského parlamentu. Dovoluji si také poděkovat za dobrou spolupráci ve všech regionálních a komunálních radách, kde naši zastupitelé společně zasedají.
 
V Poslanecké sněmovně je TOP 09 opoziční stranou proti vládní koalici, jejíž vy jste součástí. Plně respektujeme některé vaše politické priority, které ve vládě prosazujete. Hleděli jsme však s velkými rozpaky na vaši aktivní účast na vládní politice, které říkám „utahování šroubů“.  Nemám teď na mysli pouze nebývalé množství represivních a administrativních překážek svobodnému podnikání, mám na mysli i zákony, které omezují občanskou svobodu a zvyšují kontrolu a dohled státu nad občanem. Mám tím na mysli i prolomení některých ústavních svobod, jako svobody shromažďovací a domovní svobody. Obzvlášť nepochopitelný a bolestivý pro nás byl okamžik, kdy jen díky vašim hlasům byl schválen zákon o státní službě ve znění, které umožňuje účast v české vládě i bývalým reprezentantům zločinného komunistického režimu, kteří nejsou schopni předložit čisté lustrační osvědčení. Nadějí pro nás zůstává, že vás pokládáme za natolik flexibilní a pragmatický subjekt, který – bude-li to pokládat za výhodné a prospěšné – bude pomáhat tyto šrouby povolovat stejně aktivně, jako je aktivně pomáhal utahovat.
 
Za 5 měsíců nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Pokládám je  za  nejdůležitější od roku 1990. Vedle běžných programových priorit, které budou mít ve svých programech všechny strany, rozhodnou tyto volby o cestě, po které se naše země vydá na dobu mnohem delší, než je jedno volební období. Rozhodnou o tom, zda zůstaneme společností s plnohodnotnou liberální demokracií, nebo zda se vydáme cestou demokracie spíše formální, s výraznými autokratickými a oligarchickými prvky. Druhým zásadním dlouhodobým milníkem, které tyto volby představují, bude rozhodnutí, zda Česká republika bude pevnou součástí Evropská unie, kde se svými spojenci bude sdílet společné hodnoty a odpovědnost, nebo zda se ocitneme na periferii Evropské unie, bez reálné možnosti ovlivňovat její další vývoj. Jsem přesvědčen, že v obou dvou případech spolu dokážeme jít po té správné cestě. O dalším vývoji totiž nerozhodnou jenom aktuální volební výsledky, ale i naše dlouhodobé priority a strategie povolebního vyjednávání. Poneseme odpovědnost nejen za budoucí uspořádání Poslanecké sněmovny a vlády, ale především poneseme odpovědnost za prostředí, které připravujeme našim dětem a vnukům.
 
Přeji vašemu sjezdu úspěšné jednání. Přeji vám hodně sil do volební kampaně a především nám všem přeji schopnost správného a odpovědného rozhodování ve prospěch společné budoucnosti.
Miroslav Kalousek