Usnesení Sjezdu KDU-ČSL

konaného dne 1. prosince 2012 v Jihlavě

1.  Organizační záležitosti Sjezdu KDU-ČSL
1. 1. Sjezd KDU-ČSL schválil:
·         Složení pracovního předsednictva Sjezdu KDU-ČSL:
Bartošek Jan, Bělobrádek Pavel, Benešová Šustrová Helena, Carbol Jiří, Curylo Lukáš, Čunek Jiří, Galatík Libor, Hořava Pavel, Jurečka Marian, Kasal Jan, Kotyková Martina, Línek Roman, Liptáková Klára, Luxová Věra, Pospíšil Vratislav, Roithová Zuzana, Rybář Petr, Rychnovský Daniel, Svoboda Kamil Jan, Svoboda Pavel, Šojdrová Michaela, Šťastný Robert, Veselý Jiří, Zasadil Jan.
·         Program Sjezdu KDU-ČSL.
·         Jednací řád Sjezdu KDU-ČSL
 
1. 2. Sjezd KDU-ČSL zvolil:
Mandátovou komisi ve složení:
členové: Mgr. Jan Čižinský, Mgr. Miroslav Rovenský, Ing. Jiří Houdek, Václav Franta, MUDr. Jan Ševčík, Bohuslav Šír, Mgr. Tomáš Novotný, Mgr. Radek Pátek, Ing. Vít Beran, Tomáš Bajer, Ing. Zdeněk Pícha, Ing. Lukáš Pomikálek, Ing. Josef Jílek
Komisi pro stanovy ve složení:
členovéIng. Bc. Lukáš Franta, Ph.D., Ing. Petr Rybář, Jaroslav Hulák, Ing. Josef Bednář, Ing. Marian Jurečka, Mgr. Petr Pachta, Bc. Martin Schön, Mgr. Vít Doležálek, Ing. Jiří Stodůlka, Ing. Monika Turnovská
Návrhovou komisi ve složení:
členové: Mgr. Pavel Mareš, JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.; Vít Svoboda, Ing. Jan Kadlec, JUDr. Vratislav Pospíšil, PhDr. Lukáš Janeček, Mgr. Richard Zemánek, Ing. Jaroslav Šustr, Václav Kodet ml.
Dvěma ověřovateli zápisu Sjezdu KDU-ČSL 2010 byli zvoleni:
MUDr. Daniel Rychnovský a Libor Galatík
Hlavním skrutátorem byl jmenován:
Jiří Navrátil

 
1. 3. Sjezd KDU-ČSL vzal na vědomí:
·         Volbu předsedy a místopředsedy:
o   Návrhové komise:
předseda: JUDr. Vratislav Pospíšil
místopředseda: JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
o   Komise pro stanovy:
předseda: Mgr. Marian Jurečka
místopředseda: Ing. Jiří Stodůlka
o   Mandátové komise:
předseda: Mgr. Jan Čižinský
místopředseda: Ing. Jiří Houdek
·         Zprávu předsedy KDU-ČSL MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D.
·         Vystoupení kandidátky na funkci prezidenta ČR Zuzany Roithové
·         Zprávu mandátové komise
·         Zprávu o činnosti klubu senátorů KDU-ČSL
·         Zprávu o činnosti Zuzany Roithové, poslankyně EP
·         Zprávu o politické a organizační činnosti strany a plnění usnesení Sjezdu KDU-ČSL 2010
·         Finanční zprávu (zprávu o hospodaření KDU-ČSL)
·         Zprávu o činnosti CRK za období 2011-2012
·         Zprávu o činnosti CRS

2. Změna stanov KDU-ČSL
·       
  Sjezd KDU-ČSL schvaluje navrhované znění Stanov KDU-ČSL ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

3. K záležitostem KDU-ČSL
·         
Sjezd KDU-ČSL považuje za nepřijatelné a znepokojující vyjádření senátora Tomia Okamury (z Klubu pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí) týkající se komunistické ideologie, praxe a politiky KSČM. Jeho slova hrubě znevažují oběti represí a perzekucí komunistického totalitního režimu, které v 50. letech osobně postihly mnoho členů a členek lidové strany.
·         Sjezd KDU-ČSL pokládá povinné S-karty za stigmatizující a vyzývá premiéra Petra Nečase, aby svá slova o dobrovolném přebírání S-karet prosadil do oficiálního stanoviska vlády ČR.
·         Sjezd KDU-ČSL vyzývá své členy, aby se zasazovali o zákaz hazardních hracích přístrojů na území své obce či města.
·         
KDU-ČSL odmítá redukci státní správy v obcích 1. a 2. typu a převedení státní správy na obce s rozšířenou působností, odmítá další vzdalování státní správy od občanů.
·         Sjezd KDU-ČSL vyjadřuje znepokojení nad obsazováním vedoucích funkcí ve vedení krajů zastupiteli zvolenými za KSČM. V tomto duchu podporujeme iniciativy studentů a pedagogů, kteří protestují proti této praxi.
·         Sjezd KDU-ČSL ukládá Předsednictvu KDU-ČSL připravit petiční akci proti privatizaci zdravotních pojišťoven, nemocnic a zdravotního pojištění.
 
V Jihlavě, 1. prosince 2012

JUDr. Vratislav Pospíšil
předseda návrhové komise