Témata

ZdravotnictvíZ programu KDU-ČSL pro oblast zdravotnictví:

  • Pro zlepšení zdravotní kondice občanů v jejich dnes prodlouženém věku rozšíříme kapacity pro rehabilitaci, dlouhodobou péči, hospice i péči o duševní zdraví včetně finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy a dalších vážných onemocnění zkracujících produktivní věk stárnoucí populace. 

Stav: splněno


Z programového prohlášení vlády:

Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Zavede předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ bude hrazena stejná úhrada. Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky. Zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné diagnózy a přinese významné úspory systému, především v nákladech na léky a zdravotnické prostředky.

  • Zlepšíme podmínky, které umožní ženám donosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách (utajené porody, babyboxy, urychlené adopce apod.). Musí skončit administrativní a soudní průtahy prodlužující cestu k náhradnímu rodičovství.

Stav: splněno

  • Budeme aktivně vystupovat proti snahám o legalizaci eutanázie. Budeme podporovat rozvoj hospicové péče.

Stav: splněno